مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام ازدواج و طلاق
آخرین پرسش و پاسخ - احکام ازدواج و طلاق

از نظر مشروع و نامشروع بودن فرزند، آيا گفته نماينده بهزيستى كفايت مى نمايد؟

كسى كه زن برادرش را به خاطر دين، ايمان، تقوا، حيا، حجاب و عفّتش دوست دارد و نگاهش به او مانند خواهرش باشد و او را مانند خواهرش دوست داشته باشد لطفاً بفرماييد: الف( آيا راهى براى محرم...

زنى دو شوهر كرده و از هركدام يك دختر دارد، آيا پدرِ پدر )جدّ پدرى( هر يك از اين دخترها به دختر ديگر محرم است؟ به عبارت ديگر، آيا مرد با ربيبه فرزندش محرم است؟

تعريف »برص« كه سبب جواز فسخ نكاح مى شود چيست؟

تعريف »خصا« را بيان فرماييد؟

تعريف »جَبّ« چيست؟

پدر و مادرم به اجبار مرا به عقد شخصى درآوردند، بعد از مدّتى كه با او زندگى كردم متوجّه شدم كه او شيعه نيست و مانع انجام فرايض دينى ام مى گردد. او به من صريحاً دستور مى دهد: »كه بايد...

اگر زوجه، يا بستگان زوجه در ازدواج تدليس كنند و پس از روشن شدن مسأله، نكاح فسخ شود )بعد از نزديكى(، آيا زوج بايد مهر زن را بدهد؟ اگر قبلاً پرداخت كرده باشد، مى تواند بازپس گيرد؟

شخصى، از دخترى كه در افغانستان است براى پسرش كه در ايران ساكن است خواستگارى مى كند، دختر راضى مى شود; مشروط بر اين كه تعريف و توصيف هايى كه پدر داماد از پسرش كرده مطابق با واقع باشد،...

زوجه اى در دوران عقد متوجّه بيمارى روحى و عصبى صعب العلاجى در همسرش مى گردد، به گونه اى كه عوارض بيمارى )شوك هاى عصبى، ضعف شديد جسمى، بى ثباتى شخصيّتى، نابينايى موقّت، غش و مانند آن(...

هرگاه شخصى به خواستگارى دخترى برود و بگويد: »من همسر و فرزندى ندارم« و دختر با اين شرط آماده ازدواج با او شود و بعد از عقد معلوم شود كه مرد دروغ گفته است، آيا زن حقّ فسخ دارد؟

چنانچه مردى، پس از گذشت دو سال از زندگى مشترك زناشويى، متوجّه شود كه همسرش در طول دو سال گذشته با خدعه، بيمارى هاى خويش را، كه فلج مثانه و اگزيما بوده و از كودكى مبتلا به آنها مى باشد،...

پس از ازدواج معلوم شد كه در قسمتهاى بالاى پاى زوجه آثار سوختگى قديمى بطور ضعيف به جا مانده است و از طرفى پرده بكارت از نوع گوشتى و بسيار ضخيم است كه عمل دخول بدون اقدام به عمل جرّاحى...

براى ازدواج اين جانب، دوشيزه اى را از اقارب نسبى معرّفى نمودند. على رغم قرابت، چون از كودكى ايشان در خارج از كشور زندگى مى كردند، هيچ نوع آشنايى قبلى از يكديگر نداشتيم. از آن جا كه...

اگر حال شوهر بعد از عقد بر خلاف آنچه ادّعا كرده بود و عقد بر مبناى آن حال و شرايط اجرا گرديده بود، ظاهر گردد، آيا باز هم طلاق و فسخ به دست شوهر است؟ و اگر زن مهريّه را گرفته و بخواهد...

اين جانب، سعيده، يك سال قبل به عقد دائمى آقاى »ح« درآمدم. مدّت ماه در منزل شوهرم زندگى كردم; ولى او توان عمل زناشويى ندارد، بنده بعد از ماه به منزل پدرم برگشتم و فعلاً باكره هستم و...

اگر در مدّت يك سال مهلت به فرد عنين، زوجه از تمكين خوددارى كند، آيا بعد از اتمام مدّت، زوجه حقّ فسخ دارد، يا بايد مدّت بيشترى داده شود؟

اين جانبه مدّت/سال است به عقد دائم فردى درآمدم كه به علّت ناتوانى جنسى قادر به تصاحب بنده نبوده و هنوز هم باكره مى باشم. در اين خصوص لطفاً به سؤالات اين جانبه پاسخ دهيد: الف( آيا اين...

زوجه مدّعى عنين بودن زوج است، ولى زوج براى نفى ادّعاى زوجه حاضر نيست اعمالى از قبيل معاينه دكترهاى عدول و مجامعت با زوجه انجام دهد و نيز حاضر نيست كه نفقه زوجه را بدهد، حكم شرعى چنين...

اگر زن و شوهرى قبل از ازدواج و نزديكى، يا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادوارى مبتلا شوند، آيا حقّ فسخ نكاح را دارند؟

تبلیغات