مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام حقوق زن و شوهر
آخرین پرسش و پاسخ - احكام حقوق زن و شوهر

آیا زن حتما باید با اجازه شوهر از خانه بیرون رود؟

شنيده ام كه اگر شوهرى زنش را چهار ماه ترك كند از عقد او خارج مى شود. شوهرم بعد از بچّه سوّم يك سال مرا ترك كرده، در صورتى كه در يك منزل زندگى مى كرديم. بعد يك بار با من نزديكى كرده...

با توجّه به اين كه زن و مرد شريك زندگى يكديگرند آيا مرد مى تواند بدون اذن زن خود وجهى به ديگران بذل و يا كمك كند، همچنين آيا زن مى تواند بدون اذن مرد از درآمد شوهر، ولو به صورت صدقه،...

آيا زوج مى تواند طلاهايى را كه براى زوجه اش در زمان عقد يا عروسى يا پس از آن خريده و تحويل او داده است و معلوم نيست كه قصد تمليك داشته يا نه؟ و نيز وضعيّت هبه آن نامعلوم است، هرچند...

استفاده از وسايلى مثل قرص، اسپرى يا پماد دارويى، براى تقويت قوّه شهوانى و لذّت بردن بيشتر در هنگام آميزش جنسى با همسر، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

چنانچه شخصى از دخترى براى خودش خواستگارى كند و از طرف پدر دختر جواب مثبت بگيرد و پس از تحمّل مخارجى از قبيل مخارج جلسه خواستگارى، لباسهاى نامزدى، جواهرات، سوغات و هدايا، جريان ازدواج...

به نظر حضرتعالى در ازدواج دو جوان بهتر است چه چيزهايى معيار باشد؟

آيا مرد ضامن جهيزيّه همسرش مى باشد؟ اگر شوهر فوت كرد و جهيزيّه همراه ديگر ماتركش در اختيار ورثه قرار گرفت، آيا ورّاث ضامن هستند؟ اگر در حين مطالبه، كلّ جهيزيّه يا بعضى از آن وجود نداشت...

در بعضى از مناطق طبق عرف محل، در حين عقد زوجه قيد مى گردد كه اجناسى به جهيزيّه از سوى زوج تهيّه و تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل به مال پدرى صورت جلسه و همراه زوجه به...

مردى همسرش را با ميل خودش به سفر حجّ تمتّع برده و بعداً به علّت عدم سازش او را طلاق داده است، بعد از مدّتى با پيشنهاد زوجه و با مهريّه »مسافرت مكّه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان«...

با توجّه به اين كه در حال حاضر تعداد دختران و زنان آماده ازدواج بمراتب بيشتر از پسران و مردان آماده ازدواج است و عدم توجّه به اين مسأله اساسى مشكلات عديده اخلاقى در جامعه اسلامى ايجاد...

شوهرم بدون اجازه من پول مرا به دخترش كه از زن اوّل اوست، جهت تهيّه جهيزيّه داده است. استفاده كردن از اين جهيزيّه براى آن دختر و شوهرش چه حكمى دارد؟ لازم به تذكّر است كه آن دختر و شوهرش...

همان گونه كه مى دانيد روز به روز فاصله بين بلوغ جنسى و سنّ ازدواج، رو به افزايش است و اكنون به حدودالىسال رسيده است )چه در مورد دختران و چه در مورد پسران(; اين مسأله باعث شده كه روابط...

شخصى زن غير يائسه اى را به عقد موقّت خود به مدّت ماه درمى آورد و قبل از اتمام مدّت )مثلاً پس از دو ماه( مابقى مدّت را )كه چهار ماه مى باشد( بخشيده و آن زن رابه عقد دائم خود در مى آورد;...

شوهرم پس از بيست سال زندگى مشترك و با داشتن دو فرزند، بدون اجازه اين جانب، همسر دوّمى اختيار نموده كه باعث پاشيدگى زندگى مشتركمان شده، و از آن تاريخ اصلاً رعايت عدالت را در هيچ زمينه...

دو سال پيش تجديد فراش كردم. از زمان ازدواج مجدّد، همسر اوّلم بنا را بر بى حرمتى، فحّاشى و اهانتهاى بسيار زننده گذاشته است. در آخرين بار همسر اوّلم پس از شكستن شيشه هاى درب ورودى منزل...

بعضى از مؤمنين نذر مى كنند كه دختر خود را فقط به سيّد بدهند، بر اثر اين محدوديّتها گاهى برخى از دختران تا سن 30 سالگى، بلكه بالاتر، هنوز ازدواج نكرده اند. آيا چنين وضعى، ظلم به دختران...

آيا در ازدواج، اخذ پول گزاف اضافه بر مهريّه از داماد جايز است؟ به گونه اى كه اگر تهيّه نشود عروسى معطّل مى ماند، در حالى كه افراد پولدارى كه كفو دختر نيستند بدون در نظر گرفتن رضايت...

من در قم مشغول دروس حُوزوى مى باشم، زن و فرزندانم در افغانستان تحت سرپرستى پدر و مادرم مى باشند. مى خواهم آنها را نزد خودم بياورم; امّا پدر و مادرم از شدّت علاقه اى كه به نوه هايشان...

حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مى باشد؟

تبلیغات