مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام پزشکی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام پزشکی

برخى از ابزار دندان پزشکى بدون استریل یا ضدّ عفونى، به صورت مشترک براى بیماران متعدّد مورد استفاده قرار مى گیرد، و ممکن است بیماریها از این طریق منتقل گردد. آیا چنین کارى جایز، و در...

در صورتى که قاضى پرونده اى تشخیص دهد کشف حقیقت لازم و ضرورى است، و براى این منظور چاره اى جز کالبد شکافى نیست. ولى اولیاى دم حاضر به کالبد شکافى نباشند، یا بعضى راضى باشند و بعضى دیگر...

احترام میّت مسلمان در صحنه قتل، یا در سالن تشریح، عمدتاً مورد توجّه قرار نمى گیرد. و از طرفى، جهت ارتقاى دانش پزشکى، و کشف علمى جرم، و بررسى صحنه قتل، و احقاق حق، تشریح ضرورى به نظر...

انتخاب اولویّت در رسیدگى به چند بیمار که همگى به اقدامات اورژانس نیاز دارند بر چه اساسى است؟ آیا تنها معیار، رسیدگى به حال بیمار بد حال تر است، یا اینکه شخصیّت حقوقى و حقیقى افراد باعث...

پزشکان و پرستارانى که به عنوان مأموریّت به حج مشرف مى شوند، آیا حج آنها کفایت از حج واجب (حجة الاسلام) مى کند؟

آیا پزشکان مى توانند براى تقویت اسپرم، خوردن اشیاى نجس یا حرام (مثل دنبلان) را تجویز کنند؟

آیا تحصیل و تدریس در رشته مامایى، و مسائل مربوط به زنان و زایمان (با توجّه به اینکه معمولاً همراه با نظر و لمس موضع مخصوص مى باشد) براى مردان جایز است؟

اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاینه و تشخیص نطفه اى که در رحم دارد به پزشک قانونى بفرستند، و طبیب به طور قطع تشخیص دهد که نطفه متعلّق به شوهر این زن نبوده، بلکه از مرد اجنبى است. در...

شخصى سرطان دارد و طبیب مى داند هرگونه اقدام در جهت معالجه او بى فایده است، و اگر به بیمار و کسان وى اطّلاع دهد گرچه ضربه روحى و صدمات روانى به آنان وارد مى شود، امّا از صرف هزینه فراوان...

ساخت و نگهدارى و استفاده از اسکلتهاى انسان جهت آموزش پزشکى چه حکمى دارد؟ آیا احکام مجسّمه بر آن بار مى شود؟

دانشجویان پسر ودختر در بیمارستانها و مراکز پزشکى، جهت آموزش مبادرت به انجام زایمان، کورتاژ و مانند آن مى کنند، چه حکمى دارد؟

گاه دانشجوى پسر در بین عدّه اى از دانشجویان دختر یا بالعکس درس مى خواند، با توجّه به اینکه اگر با این شرایط ادامه تحصیل ندهد متضرّر مى شود (مثلاً دیرتر فارغ التحصیل مى شود) آیا ادامه...

اگر دو مصدوم را جهت معالجه نزد پزشکى ببرند، که هر دو در شرایط خطر جانى قرار دارند، چنانچه یکى از آن دو، عضو خانواده اى باشد که این پزشک، طبیب خانوادگى آنان مى باشد، و اقدام پزشک براى...

آموزش واحدهاى زنان و زایمان براى دانشجویان پزشکى و پرستارى الزامى است. آیا این الزام نگاه به عورت زن را جهت آموزش تجویز مى کند؟

پزشکى یقین دارد که عمل جرّاحى روى فلان بیمار تأثیرى در زنده ماندن او ندارد، بطورى که بیمار چه عمل شود و چه عمل نشود بیش از مدّت کوتاهى زنده نخواهد ماند. آیا بنا به اصرار همراهان بیمار...

جوانى جهت ازدواج براى آزمایش به پزشک مراجعه مى کند. پزشک وى را دچار بیمارى مسرى مى یابد، و یا متوجّه مى شود که معتاد است. در اینجا، اگر واقعیّت را براى دیگران، که منتظر نتیجه آزمایش...

براى معاینه کلیه ها لمس مستقیم ضرورى است، ولى از روى لباس نازک و بدون نگاه هم بیمارى قابل تشخیص است. آیا در این صورت لمس و نگاه بدون پوشش، یا با پوشش جایز است؟

مبلغى پول در اختیار است که آن را مى توان یا صرف مداواى یک بیمار قلبى نمود، یا صرف ده بیمار دیگر کرد، که به امراض دیگرى مبتلا هستند، حال اگر بیمار قلبى را مداوا ننماییم خواهد مرد، و...

اگر پزشکى خطرناک بودن بیمارى بیمار و ناامید بودنش را از حیات بیمار به وى بگوید، اسباب نگرانى شدید روحى بیمار و کسان وى را فراهم مى نماید. ولى از طرف دیگر براى گرفتن اذن از بیمار و کسان...

در چه روزهایى از هفته نباید به عیادت بیمار رفت؟

تبلیغات