مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام پزشکی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام پزشکی

آیا سقط جنین در ماه های اول حاملگی، اشکال شرعی دارد؟

سقط جنین نامشروع، چه حکمی دارد؟

پیوند قسمتی از بدن میت به انسان زنده، از نظر طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟

در جایی که پزشک زن در دسترس باشد، آیا لمس بدن زن از روی لباس، به وسیله ی پزشک مرد جایز است؟

لمس بیمار برای معاینه و درمان، چه حکمی دارد؟

لمس نامحرم برای آموزش چه حکمی دارد؟

آیا پرستار می تواند برای گرفتن نبض و فشار خون و ... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس کند؟

در بیمارستان ها و مراکز آموزشی- پزشکی، دانشجویان جهت آموزش به معاینه نواحی مختلف بدن (شکم، سینه، لگن و عورت) بیمار زن می پردازند. با توجه به این که این امر یک موضوع آموزشی است که در...

نگاه کردن به عکس های عریان موجود در کتاب های پزشکی- که آموزش آن برای دانشجویان ضروری است- چه حکمی دارد؟

حکم آمپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟

در صورتی که پزشک هم جنس هم وجود دارد و معالجه مستلزم نگاه و لمس است؛ ولی احتمال می رود که متخصص غیر هم جنس بیماری را بهتر تشخیص دهد، تکلیف چیست؟

دیه سقط جنین چه مقدار است؟

دیه جنینی که به وسیله پزشک سقط می شود، بر عهده ی کیست؟ وظیفه پدر و مادری که اقدام به چنین کاری کرده اند، چیست؟

آیا استفاده از اعضای بدن شخصی که دچار مرگ مغزی شده (مانند قلب و دو کلیه)، برای نجات جان بیماران دیگر جایز است؟

آیا پیوند اعضای بدن میت غیر مسلمان (غیر ذمی)، به بدن بیماران مسلمان جایز است؟

معمولاً براى کسب اطّلاعات بیشتر پزشکى در جهت تشخیص امراض و درمان آن روى انسانها، آزمایشهاى طبّى گوناگونى که گاه خطرناک هم هست انجام مى دهند، در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: 1....

اگر احتمال دهیم با برداشتن یک یا چند عضو از شخص زنده، در آینده نزدیک یا دور دچار عوارض خفیف یا شدیدى خواهد شد، و از طرفى نجات جان بیمار دیگرى وابسته به همین کار باشد، و مورد دیگرى نیز...

آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟

با توجّه به قوانین اسلامى در رابطه با اصالت روح، آیا پیوند مغزى در جمجمه انسان دیگرى امکان دارد؟ به عبارت دیگر، آیا جسم پیوند زده شده با مغز پیوندى، هویّت شخصى خود را از دست داده، و...

آیا براى پزشک جایز است که عملیّات انتقال کلیه را عهده دار شود، در حالى که مى داند اهدا کننده پولى در مقابل این کار گرفته است؟

تبلیغات