مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام پزشکی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام پزشکی

در مراکز آموزشى، درمانى و پزشکى دولتى دستیاران، به ویژه در سالهاى نخست باید با حضور و راهنمایى اساتید خود اقدام به عمل جرّاحى کنند. چنانچه دستیار با اجازه استاد خود، یا به این امید...

در صورت کمبود جسد و استخوان، آیا مى توان استخوانهایى که در بیابان و قبرستان ها یافت مى شود، و یا به وسیله عملیّات حفّارى شهردارى ها در سطح خاک ظاهر مى شود ـ چه متعلّق به مسلمان باشد،...

آیا مى توان از اعضاى بدن خوک به انسان پیوند زد؟

آیا خرید و فروش و پیوند مو جایز است؟

بعضى از افراد براى کمک به درمان بیمارانى که نیاز به فرآورده هاى خونى یا اعضاى بدن دارند، حاضرند خون یا مثلاً کلیه یا چشم خود را بفروشند، خرید و فروش این اعضا چه حکمى دارد؟

آیا پوسته اى که روى زخمها به وجود مى آید، و معمولاً متشکّل از خون و ترشحات زخم مى باشد، نجس است؟

کسى که با وضو یا غسل جبیره اى نماز مى خواند، آیا مى تواند نمازهایى را که در زمان سلامتى اش فوت شده، در این حال قضا کند؟

آیا تعیین ضرورت بر عهده عرف است، یا شخص مکلّف، یا افراد صاحب نظر و اهل خبره؟

اقتدا به امام جماعت بیمار در بیمارستانها چه حکمى دارد؟

تا چه حد از بیمارى ها و اختلالات روحى و روانى، باعث ساقط شدن نماز و روزه مى شود؟ تشخیص آن بر عهده کیست؟

کسى که یک دست او به گونه اى قطع شده است که ذراع هم باقى نمانده و دست دیگر او سالم است، چگونه باید تیمّم نماید؟

موادّ خوراکى و دارویى اهل کتاب چه حکمى دارد؟

در مواردى که تشریح بدن مسلمان به خاطر ضرورتها جایز است، آیا اجازه او قبل از مرگ، ضرورت دارد؟

نماز و روزه هاى فراوانى از من فوت شده است، ولى متأسّفانه اکنون بیمارم و قادر بر انجام آن نیستم، و امیدى به بهبودى در آینده نیست، آیا مى توانم در حال حیات، شخصى را اجیر کنم که آنها را...

اجسادى از کفّار موجود است که برخى اعضاى آن را، جهت کارهاى تحقیقاتى یا پیوند و مانند آن، به مبالغ هنگفتى خریدارى مى کنند. آیا خرید و فروش این اعضا جایز است؟ آیا میان اجسادى که شناسایى...

پزشکان زن براى معالجه خانم هاى بیمار به عورت آنها نگاه مى کنند، این عمل چه حکمى دارد؟

اگر ندانیم جسدى که در اختیار ماست جسد مسلمان است، یا کافر، یا اهل کتاب، آیا مجاز به تشریح آن هستیم؟

آیا مى توان براى تشریح، جهت آموزش به علّت کمبود جسد و استخوان که بدون آنهاآموزش امکان پذیرنیست،اقدام به نبش قبرغیرمسلمانان نمود؟

در صورتى که پزشک بیمارى را تشخیص ندهد، آیا با احتمال ضعیف مى تواند دارو تجویز کند؟ در حالى که با ارجاع به پزشک حاذق تر احتمال درمان بیشتر است و از هدر رفتن پول بیمار نیز جلوگیرى مى...

خرید و فروش اعضا براى پیوند چه حکمى دارد؟

تبلیغات