مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام پزشکی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام پزشکی

آیا سقط جنین در ماه های اول حاملگی، اشکال شرعی دارد؟

سقط جنین نامشروع، چه حکمی دارد؟

پیوند قسمتی از بدن میت به انسان زنده، از نظر طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟

در جایی که پزشک زن در دسترس باشد، آیا لمس بدن زن از روی لباس، به وسیله ی پزشک مرد جایز است؟

لمس بیمار برای معاینه و درمان، چه حکمی دارد؟

لمس نامحرم برای آموزش چه حکمی دارد؟

آیا پرستار می تواند برای گرفتن نبض و فشار خون و ... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس کند؟

در بیمارستان ها و مراکز آموزشی- پزشکی، دانشجویان جهت آموزش به معاینه نواحی مختلف بدن (شکم، سینه، لگن و عورت) بیمار زن می پردازند. با توجه به این که این امر یک موضوع آموزشی است که در...

نگاه کردن به عکس های عریان موجود در کتاب های پزشکی- که آموزش آن برای دانشجویان ضروری است- چه حکمی دارد؟

حکم آمپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟

در صورتی که پزشک هم جنس هم وجود دارد و معالجه مستلزم نگاه و لمس است؛ ولی احتمال می رود که متخصص غیر هم جنس بیماری را بهتر تشخیص دهد، تکلیف چیست؟

دیه سقط جنین چه مقدار است؟

دیه جنینی که به وسیله پزشک سقط می شود، بر عهده ی کیست؟ وظیفه پدر و مادری که اقدام به چنین کاری کرده اند، چیست؟

آیا استفاده از اعضای بدن شخصی که دچار مرگ مغزی شده (مانند قلب و دو کلیه)، برای نجات جان بیماران دیگر جایز است؟

آیا پیوند اعضای بدن میت غیر مسلمان (غیر ذمی)، به بدن بیماران مسلمان جایز است؟

اگر مقادیر کمى الکل سفید، به منظور استفاده و خواص دارویى، به شربت ها اضافه شود، چه حکمى دارد؟

بیمارى که بنا بر عللى نمى تواند پس از ادرار محل را با آب بشوید، اگر با پارچه اى خود را تمیز کند مى تواند نماز را بخواند؟

سقط جنین غیر شیعه چه حکمى دارد؟

آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بیماریهایى که مى دانیم مسلّماً جنین پس از تولّد خواهد مرد. ب) بیماریهاى ژنتیکى. ج) ناهنجاریهاى نوزادان «مثل آنانسفالى».

آیا مادر جانشین (زن پذیراى جنین) مستحقّ دریافت نفقه یا اجرة المثل تا زمان تولّد جنین، از صاحب نطفه و پدر جنین مى باشد؟ و آیا این کار نوعى اجاره اعضا (اجاره رحم) تلقّى مى گردد؟ یا مشمول...

تبلیغات