مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام پزشکی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام پزشکی

اگر مقادیر کمى الکل سفید، به منظور استفاده و خواص دارویى، به شربت ها اضافه شود، چه حکمى دارد؟

بیمارى که بنا بر عللى نمى تواند پس از ادرار محل را با آب بشوید، اگر با پارچه اى خود را تمیز کند مى تواند نماز را بخواند؟

سقط جنین غیر شیعه چه حکمى دارد؟

آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بیماریهایى که مى دانیم مسلّماً جنین پس از تولّد خواهد مرد. ب) بیماریهاى ژنتیکى. ج) ناهنجاریهاى نوزادان «مثل آنانسفالى».

آیا مادر جانشین (زن پذیراى جنین) مستحقّ دریافت نفقه یا اجرة المثل تا زمان تولّد جنین، از صاحب نطفه و پدر جنین مى باشد؟ و آیا این کار نوعى اجاره اعضا (اجاره رحم) تلقّى مى گردد؟ یا مشمول...

سقط جنین مسلمان و کافر چه حکمى دارد؟

اگر پس از ولوج روح، علم به تلف شدن مادر و جنین باشد، آیا سقط جنین جایز است؟

آیا در موارد زیر مى توان سقط جنین کرد؟ الف) مادر بیمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخیص پزشک، و وضعیّتى که مادر دارد، و خودش نیز تشخیص داده) باعث تشدید بیمارى و وخامت حال مادر گردد. ب)...

آیا مى توان اسپرم مرد و زن اجنبى را در لوله آزمایش قرار داد؟ اگر فرزندى متولّد شود متعلّق به کیست؟ آیا حکم ولد الزنا را دارد؟

در زن حامله اى که مبتلا به سرطان رحم شده، و درمان آن هم به اشعه درمانى نیاز دارد، و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنین مى شود، آیا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى کرد؟

معمول است که در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلاً سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پیشرفته باشد حمل در هر مرحله اى باشد سقط درمانى را انجام داده و به درمان مادر مى پردازند. و این کار از...

در صورتى که شکم زن بیمار توسّط دستیار زن باز شود، آیا پزشک مرد مى تواند با دستکش، به عمل بستن لوله ها بپردازد، با توجّه به اینکه نظر به پوست ظاهر شکم صورت نمى گیرد، و بیشتر داخل شکم...

اگر علم تا آنجا پیشرفت کند که اسپرم و نطفه را از دانه ها و محصولات نباتى و مانند آن بگیرند و به زن تلقیح کنند، و نوزاد مصنوعى به عمل آورند، در این صورت کودک متعلّق به چه کسى است؟

تلقیح اسپرم و تخمک زن و شوهر شرعى در خارج از بدن و جایگزینى آن در رحم همان زن چه حکمى دارد؟ آیا کودک حاصل حلال زاده است؟

خانمى دچار بیمارى چشمى گردیده، و اطبّا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند; امّا متأسّفانه این خانم داراى حمل سه ماهه است، و به ناچار باید سقط جنین کند، و بعد عمل جرّاحى چشم...

بچّه دار شدن براى مبتلایان به بیمارى ایدز مضر است، آیا در این حالت شوهر مى تواند لوله هاى خود را ببندد؟

جهت بستن لوله هاى رحم، (TL) حین عمل، هیچ الزامى بر مشاهده عورت خانمها وجود ندارد، و عمل از طریق شکم صورت مى گیرد. آیا انجام عمل توسّط پزشک زن مانعى ندارد؟ (با توجّه به اینکه لمس و نظر...

آیا سقط عمدى جنینى که مطمئنّیم یا احتمال مى دهیم، معیوب و نارسا متولّد خواهد شد، در هر ماهى از باردارى اگر دیه لازمه پرداخت شود، مجاز است؟

تبلیغات زیاد باعث شده که افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگى نموده و مبادرت به سقط جنین نمایند، آیا چنین تبلیغاتى جایز است؟

اگر پزشک به طور قطع تشخیص دهد که فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرمایید: 1. آیا بر طبیب واجب است،درصورت سؤال والدین،واقعیّت را به آنان اطلاع دهد؟ 2. آیا در صورت عدم...

تبلیغات