مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام پزشکی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام پزشکی

آیا سقط جنین در ماه های اول حاملگی، اشکال شرعی دارد؟

سقط جنین نامشروع، چه حکمی دارد؟

پیوند قسمتی از بدن میت به انسان زنده، از نظر طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟

در جایی که پزشک زن در دسترس باشد، آیا لمس بدن زن از روی لباس، به وسیله ی پزشک مرد جایز است؟

لمس بیمار برای معاینه و درمان، چه حکمی دارد؟

لمس نامحرم برای آموزش چه حکمی دارد؟

آیا پرستار می تواند برای گرفتن نبض و فشار خون و ... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس کند؟

در بیمارستان ها و مراکز آموزشی- پزشکی، دانشجویان جهت آموزش به معاینه نواحی مختلف بدن (شکم، سینه، لگن و عورت) بیمار زن می پردازند. با توجه به این که این امر یک موضوع آموزشی است که در...

نگاه کردن به عکس های عریان موجود در کتاب های پزشکی- که آموزش آن برای دانشجویان ضروری است- چه حکمی دارد؟

حکم آمپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟

در صورتی که پزشک هم جنس هم وجود دارد و معالجه مستلزم نگاه و لمس است؛ ولی احتمال می رود که متخصص غیر هم جنس بیماری را بهتر تشخیص دهد، تکلیف چیست؟

دیه سقط جنین چه مقدار است؟

دیه جنینی که به وسیله پزشک سقط می شود، بر عهده ی کیست؟ وظیفه پدر و مادری که اقدام به چنین کاری کرده اند، چیست؟

آیا استفاده از اعضای بدن شخصی که دچار مرگ مغزی شده (مانند قلب و دو کلیه)، برای نجات جان بیماران دیگر جایز است؟

آیا پیوند اعضای بدن میت غیر مسلمان (غیر ذمی)، به بدن بیماران مسلمان جایز است؟

در مواردی که پیوند عضو جایز است؛ آیا خرید و فروش اعضا و کلیه جایز است؟

گاهی به هنگام خون گیری از بیمار، مقدار بسیار کم و ناچیزی از خون سرایت می کند؛ آیا با پنبه الکی می توان محل را تطهیر کرد؟

آیا قطع عضو میت مسلمان برای پیوند زدن، دیه دارد؟ این دیه به چه کسی می رسد؟

آیا برای آموزش دانشجویان یا کشف مطالب جدید علم پزشکی، تشریح بدن میت مسلمان جایز است؟

حکم کالبد شکافی و تشریح بدن میت غیر مسلمان (غیر ذمی) چیست؟

تبلیغات