مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام‌ امر به‌ معروف‌
آخرین پرسش و پاسخ - احکام‌ امر به‌ معروف‌

معنای امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ شرایط و مراحل آن کدام است؟ و چه روش‌هایی دارد؟

اگر شک داریم که فرد خطاکار، جاهل به حکم است یا عالم به آن، در اینجا آیا تکلیف امر به معروف داریم یا خیر؟ یعنی آیا حکم نهی از منکر در اینجا مصداق نمی‌یابد؟ یا این که حکم «ارشاد جاهل»...

آیا در نهی از منکر، تذکر دادن زبانی به فرد انجام‌دهنده‌ی منکر و سپس رفتن از محل انجام منکر کافی است؟ یا این که باید تا رفع منکر در آنجا ماند و پافشاری کرد؟

اگر يكى از اقوام انسان مبادرت به ارتكاب معصيت كند و نسبت به آن لاابالى باشد، تكليف ما نسبت به رابطه با او چيست؟

آيا ترك امر به معروف و نهى از منكر بر اثر ترس از اخراج از كار، جايز است؟ مثلاً با اينكه مى‏بيند مسؤول يكى از مراكز آموزشى كه با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتكب اعمال خلاف شرع...

اگر در بعضى از محيطهاى دانشگاهى معروف ترك شود و معصيت رواج پيدا كند و شرائط امر به معروف و نهى از منكر هم وجود داشته باشد و امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر شخصى مجرّد باشد كه...

اگر شخصى داراى نفوذ و موقعيت اجتماعى خاصى باشد كه اگر بخواهد مى‏تواند بر معترضين به خود ضرر وارد سازد، و شواهدى هم دلالت كند بر اينكه وى مرتكب گناه و كارهاى خلاف و دروغگو يى مى‏شود،...

گاهى در اثناى امر به معروف و نهى از منكر مواردى پيش مى‏آيد كه شخص گناهگار بر اثر عدم آگاهى از واجبات و احكام اسلامى، با نهى از منكر، نسبت به اسلام بدبين مى‏شود، و اگر هم او را به حال...

با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربى كه در تضاد بااخلاق اسلامى است، و رواج بعضى از عادتهاى غيراسلامى، مثل به گردن آويختن صليب طلائى توسط بعضى از مردان، و يا استفاده بعضى از زنان از مانتو...

آيا وظيفه افراد در امر به معروف و نهى از منكر اين است كه فقط به امر به معروف و نهى از منكر زبانى اكتفا كنند؟ و اگر اكتفا به تذكر زبانى واجب باشد، اين امر با آنچه در رساله‏هاى عمليه...

گاهى مشاهده مى‏كنيم كه دانشجوى دانشگاهى و يا كارمندى مرتكب فعل حرام مى‏شود، حتى بعد از تذكرات و راهنمائى‏هاى مكرر هم از كار خود دست برنمى‏دارد، بلكه بر انجام كارهاى زشت كه باعث ايجاد...

اگر امر به معروف و نهى از منكر مستلزم بى آبرويى كسى كه واجب را ترك كرده و يا فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب كاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد، چه حكمى دارد؟

بنابر اينكه وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر در نظام جمهورى اسلامى، اكتفا به امر به معروف و نهى از منكر زبانى است و مراتب ديگر آن بر عهده مسؤولين است، آيا اين نظريه، حكم از...

اگر کسی عملی را مرتکب شود که مرجع تقلید شخص دیگری آن را حرام می داند؛ ولی به نظر مرجع تقلید خودش جایز است؛ آیا باید او را از آن عمل نهی کند؟

آیا کسی که خودش به معروف عمل نمی کند و مرتکب گناه می شود؛ حق دارد دیگران را امر و نهی کند؟

برخی از بستگان و خویشاوندان ما به طور کلی به نماز و روزه و سایر واجبات توجهی ندارند و اموالشان نیز حرام و یا مشکوک است و هیچ گونه نصیحت و موعظه ای در آنها اثر نمی کند؛ آیا معاشرت با...

لطفاً به سؤالات سه گانه زير پاسخ فرماييد: الف( آيا فلسفه تشكيل حكومت اسلامى از باب امر به معروف و نهى از منكر بوده، يا فراتر از اين موضوع مى باشد؟ ب( بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا نهادهاى...

در مقابل زنان و دخترانى كه در كوچه و بازار حجاب خود را رعايت نمى كنند و اشخاصى كه صداى موسيقى آنها در كوچه و خيابان بلند است و كسان ديگرى كه به عناوين مختلف فساد فى الارض مى كنند، چه...

آيا تذكّر دادن به زنان بدحجاب در جامعه، از سوى برادران بسيجى جايز است؟

اگر در جايى كه حضور داريم بازى با پاسور انجام شود، يا پاسور به فروش برسد، آيا مى توان جلوگيرى كرد؟

تبلیغات