مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام معاملات
آخرین پرسش و پاسخ - احکام معاملات

خريد و فروش سكّه هاى طلا در بازار آزاد چه حكمى دارد؟

با توجّه به اين كه در فقه اسلامى تجارت بر سه قسم است )مباح، مكروه و حرام(، آيا تجارت واجب نداريم؟

چرا كفن فروشى مكروه است؟ آيا اين حكم شامل پارچه فروشهايى كه شغل آنها پارچه فروشى است و در ضمن كفن نيز مى فروشند، مى شود؟

كسى كه شغل او دلاّلى است و در بازار به خريد و فروش سكّه و ارز خارجى مشغول است شغل او چه حكمى دارد؟

خريد و فروش چك و سفته چه حكمى دارد؟

با توجّه به اين كه خريد و فروش چيزهاى نجس حرام است و خون يكى ازنجاسات است،چراسازمان انتقال خون،به خريدوفروش خون مبادرت مى كند؟

شخصى در كشورهاى كفر، مثل آلمان و هلند، كار مى كند و از گوشتى كه ذبح شرعى نشده كباب درست مى كند و به اهل كتاب و كسانى كه ذبيحه اهل كتاب را حلال مى دانند و مسلمانانى كه بين حلال و حرام...

آيا عمل كسى كه به اهل كتاب شراب مى فروشد، به قصد اين كه من شيشه را مى فروشم نه شراب را، صحيح است؟

نظر مبارك خود را در مورد حكم رشوه در موارد ذيل بيان فرماييد: الف( گرفتن و دادن رشوه براى انجام كارهاى ادارى. ب( خريدن لباس و منزل از پول رشوه. ج( خوردن غذا يا پوشيدن لباسى كه از...

عقد مضاربه چيست؟

فرق ربا با مضاربه چيست؟

هیئت مدیرۀ یک شرکت سهامی خاص ملک متعلق به شرکت را به قیمت سیصد میلیون تومان می فروشد در حالی که طبق نظر کارشناسان در زمان انعقاد مبایعه نامه هشتصد و سی میلیون تومان ارزیابی شده است...

آیا بازار فارکس از لحاظ شرعی جایز هست؟

آيا هر معامله صحيحي بايد داخل در يكي از ابواب فقه باشد؟

خواهشمند است فتواء آن را نسبت به موارد ذیل اعلام فرمایید. الف: اگر مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مالی باشد و آن را ابتیاع نماید و مالک واقعی، ملک را از ید مشتری جاهل خارج نماید، آیا...

حکم خرید اجناس دست دوم اسراییلی از جمله گوشی های موبایل چیست؟

شخص شرورى به شخص ديگرى مى گويد: »اين قدر پول بده تا تو را اذيّت نكنم« به اصطلاح باج خواهى مى كند يا گاهى انسان كارى دارد كه بايد فلان شخص انجام دهد، مى گويد: »اين قدر بده تا زود انجام...

آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مى باشد؟ در صورتى كه جواب منفى است آيا احكام رباى معاملاتى در آن جارى است؟

آيا احكام صرف )معامله نقدين(، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتبارى، يعنى اسكناس، جارى است؟

آيا پول از مثليّات است يا قيميّات؟ اصولاً ملاك مثلى و قيمى چيست؟

تبلیغات