مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام معاملات
آخرین پرسش و پاسخ - احکام معاملات

مادرى به رحمت خدا رفته و خانه اى از خود به ارث گذاشته است، يكى از ورّاث قرار گذاشته كه سهم ديگران را به نرخ عادلانه بخرد، حق السّهم بعضى را بطور كامل و بعضى ديگر را بطور ناقص پرداخت...

در صورتى كه مشترى تمام قيمت مبيع )كالا( را نپردازد، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ و در صورتى كه در هبه معوّضه مقدارى از عوض پرداخته نشود، آيا واهب حقّ فسخ دارد؟

شخصى گاوى را جهت كشتن و استفاده از گوشت آن خريده و ثمن آن را نقداً پرداخت كرده است، پس از مراجعه به كشتارگاه و ذبح حيوان، دامپزشك اعلام مى نمايد كه گاو مريض بوده و قابل مصرف نيست و...

اگر پدرى تمام دارايى، يا عمارت مسكونى اش را به فرزند خود بفروشد، مشروط بر اين كه مادام الحياة در حيطه تصرّف خودش باشد آيا جايز است؟ در صورت جواز اگر در حيات پدر، فرزند فوت كند آيا...

اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى )بنا بر اظهار اقرباى نسبى( اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه اى به شريك خود، كه برادرش مى باشد، نمايد و خريدار...

خريد و فروش سكّه هاى طلا در بازار آزاد چه حكمى دارد؟

لطفاً بفرماييد آيا شرايط ذيل كه خريدار و فروشنده در ضمن عقد خارج لازم متعهّد گرديده اند، لازم الاجراست؟ الف( در ظرف مدّت حدّاكثرروز از تاريخ اين مبايعه نامه، در دفترخانه رسمى حاضر...

با توجّه به اين كه در فقه اسلامى تجارت بر سه قسم است )مباح، مكروه و حرام(، آيا تجارت واجب نداريم؟

شخصى با اذن مالك در زمين او چهار واحد آپارتمانى احداث مى كند، قبل از احداث آپارتمانها تعهّد مى كند يك واحد از چهار واحد مذكور را مترى تومان در سهم مالك زمين قرار دهد، در زمان اين...

چرا كفن فروشى مكروه است؟ آيا اين حكم شامل پارچه فروشهايى كه شغل آنها پارچه فروشى است و در ضمن كفن نيز مى فروشند، مى شود؟

آيا احتكار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مكروه؟

آيا موضوع احتكار تنها منحصر به كالاهاى مذكور در روايات مى باشد، يا اين كه شامل تمام نيازمنديهاى مردم است؟

كسى كه شغل او دلاّلى است و در بازار به خريد و فروش سكّه و ارز خارجى مشغول است شغل او چه حكمى دارد؟

خريد و فروش چك و سفته چه حكمى دارد؟

آيا معامله زير، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتى كه مطرح شده، صحيح است؟ الف( طبق عبارت بند دوّم قرارداد »معامله قطعى بانك منوط به تصويب كميسيون...

با توجّه به اين كه خريد و فروش چيزهاى نجس حرام است و خون يكى ازنجاسات است،چراسازمان انتقال خون،به خريدوفروش خون مبادرت مى كند؟

شخصى آرايشگاه زنانه دارد، خانمى را آرايش مى كند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مى كند، با توجّه به اين مطلب، پولى كه آرايشگر دريافت مى كند چه حكمى دارد؟

شخصى در كشورهاى كفر، مثل آلمان و هلند، كار مى كند و از گوشتى كه ذبح شرعى نشده كباب درست مى كند و به اهل كتاب و كسانى كه ذبيحه اهل كتاب را حلال مى دانند و مسلمانانى كه بين حلال و حرام...

آيا عمل كسى كه به اهل كتاب شراب مى فروشد، به قصد اين كه من شيشه را مى فروشم نه شراب را، صحيح است؟

نظر مبارك خود را در مورد حكم رشوه در موارد ذيل بيان فرماييد: الف( گرفتن و دادن رشوه براى انجام كارهاى ادارى. ب( خريدن لباس و منزل از پول رشوه. ج( خوردن غذا يا پوشيدن لباسى كه از...

تبلیغات