مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام حج
آخرین پرسش و پاسخ - احكام حج

اگر ملکی از پدر به ارث رسیده باشد اما فروش نرفته باشد آیا حج به شخص واجب است یا خیر؟

با توجّه به اين كه در صورت استفاده از مهر يا كاغذ و يا سجّاده حصيرى، موجبات انگشت نما شدن فراهم مى شود، سجده بر فرش داخل حرمين و مساجد چه حكمى دارد؟

با توجّه به اين كه در اين ايّام فاصله عرفات با مكّه، كمتر از مسافت شرعى است، آيا مى شود با احتساب ايّام عرفات و مشعر و منى قصد ده روز كرد؟

در جايى كه عدّه اى منتظر نوبتشان براى رفتن به حجّ واجب هستند، آيا جايز است عدّه اى براى مرتبه دوّم يا بيشتر به حجّ رفته و جاى آنها را بگيرند؟

زيد و عمرو برادرند و در يك قريه سكونت داشتند، زيد در قريه ديگر ملكى خريدارى نموده و آن ملك را تحويل برادرش عمرو داده و ملك عمرو را تحويل گرفته است. در مدّت حيات دو برادر چون و چرايى...

در كتب فقهاى بزرگ شيعه، در بعضى از موارد آمده است كه مثلاً در يك مسأله »قول، قول فلانى است با قسم«اين جاست كه آيا چون فلانى منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّى »البيّنة...

آيا فروش كالا يا خدمت به كاركنان بانكها يا سازمانهاى دولتى و عمومى توسّط ارباب رجوع يا مشتريان با اعطاى تسهيلاتى نظير تخفيف و تسريع در نوبت كه به ساير مردم داده نمى شود چه حكمى دارد؟

در موردى كه از منزل يا مغازه اى سرقت صورت مى گيرد و پس از شناسايى و دستگيرى سارق، و اقرار وى به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين كه چه اموالى توسّط سارق به سرقت رفته است،...

اگر عدّه اى ادّعا كنند كه پدر و مادر ما در اين ملك حق داشته و ما هم حق داريم و »مدّعىٌ عليه« انكار كند و در نتيجه، منكر قسم بخورد و بر اساس آن، حكم صادر شود و ملك به منكر واگذار شود;...

لطفا اسرار وقوف در عرفات، فضیلت و آداب آن را به تفصیل بیان فرمائید؟

فقها در دورهاى طواف و سعى موالات عرفيّه را معتبر دانسته اند، با توجّه به اين مسأله; اگر در بين طواف و يا سعى نماز فريضه را شروع كردند و ما نيز به تبعيّت آنها نماز را در همان جا كه بوديم...

آيا نماز پشت مقام ابراهيم)عليه السلام( حكم تكليفى است يا وضعى؟ و به تعبير ديگر اگر كسى نمازش را نزديك ديوار زمزم بخواند، آيا نمازش باطل است، يا اين كه فقط معصيت كرده; ولى نمازش صحيح...

با توجّه به اين كه در روزهاى ششم و هفتم ذيحجّه، بر اثر ازدحام زياد، مأمورين مانع مى شوند كه معذورين را با چرخ در طبقه پايين سعى دهند، آيا در اين صورت مى توان معذورين را با چرخ در طبقه...

اگر مدير كاروان با توجّه به اين كه مى داند توقّف زائران در مدينه، يا مكّه كمتر از ده روز است، به آنها اعلام كند كه ده روز مى مانيم و آنان به اعتماد گفته او نمازشان را تمام بخوانند و...

بعضى از بانوان هستند كه براى عادت نشدن، مخصوصاً جهت اعمال حجّ، قرص مى خورند و در اين هنگام بعد از نزديكى يا بدون نزديكى و در حال احرام لكّه مختصرى مى بينند، اين خون چه نام دارد؟ آيا...

اگر بعد از تقصير در عمره مفرده يادش بيايد كه طواف را بدون طهارت انجام داده، و يا به هر علّتى طواف باطل بوده است، آيا وظيفه او تنها اعاده طواف و نماز است، يا اعاده تمام اعمال لازم است؟...

حضرتعالى براى وجوب حَجّة الاسلام شرط فرموده ايد كه مكلّف عاقل باشد، آيا منظور حضرتعالى جنون دائمى است، يا جنون ادوارى و گاهگاهى را نيز شامل مى شود؟

اگر مكلّف در بين سال از حيث مالى مستطيع شود، ولى قبل از رسيدن موسم حجّ در همان سال فوت كند، آيا حجّ بر او واجب است؟

خانمى مستطيع شده و امسال نام او را اعلام نموده اند. نامبرده به دليل اين كه نابينا شده، فرزند خود را نايب نموده است. آيا صرف نابينا شدن موجب اسقاط استطاعت است؟ ضمناً نامبرده همراه ندارد...

خانمى به دليل استطاعت مالى و بدنى ثبت نام نموده و امسال نام او را اعلام كرده اند، بعد از اعلام، تصادف كرد و در چند جاى بدنش شكستگى استخوان به وجود آمد، در حال حاضر توان حركت و شستشو...

تبلیغات