مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام قرض و دین
آخرین پرسش و پاسخ - احكام قرض و دین

آیا گرفتن پولی که به آن بهره بخورد حرام است؟

آيا جايز است براى وصول طلب، بدهكار را زندانى كرد؟

نحوه پرداخت بدهى هايى كه مربوط به سنوات قبل مى باشد، در حالى كه ارزش پول فعلاً بسيار كاسته شده، چگونه است؟ مثلاً كسى بيست سال پيش وجهى از كسى قرض گرفته كه هم اكنون پول آن زمان هم...

آيا بدهكارى كه از پرداخت بدهى خود در وقت مقرّر خوددارى مى نمايد و بدهى خويش را به تأخير مى اندازد تنها ضامن مبلغى كه بدهكاربوده است مى باشد، يا ضامن كاهش ارزش پول و اتلاف ماليّت هم...

شخصى اموالى نزد زيد دارد، فرد ديگرى از همين شخص طلبكار است; ولى او از پرداخت بدهى خوددارى مى كند، از اين رو طلبكار به زيد مراجعه مى نمايد و مى گويد: »صورت اموال او را در اختيار من بگذار،...

ابراى دِيْنْ، يعنى گذشتن از بدهى كسى، شبيه عقد لازم است، يا قابل بازگشت مى باشد؟

مستثنيات دِيْنْ در ارتباط با شخص ورشكسته، كه اموالش در توقيف طلبكار است، چيست؟

مستثنيّات دين در ارتباط با ضامن شخص ورشكسته چيست؟

شخصى در اثر گرفتاريهاى بازارى در تجارت مقروض شده، و قدرت بر اداى دين ندارد، فقط يك باب خانه مسكونى كه مدّت سى و پنج سال در آن ساكن است دارد، آيا طلبكار كه وضع خوبى هم دارد مى تواند...

نظر مبارك در مستثنيات دين چيست؟ آيا تلفن، ماشين و مانند آن به هر قيمت كه باشد جزء مستثنيات دين است؟

مستدعى است ضمن برشمردن مستثنيات دين مرقوم فرماييد، آيا كاميون و مانند آن، كه تنها وسيله امرار معاش مديون است، جزء مستثنيات دين مى باشد؟

اگر به فردى مديون باشيم، و طلبكار به كشور ديگرى مسافرت كند و محلّ او را ندانيم، با اين دين چه كنيم؟ آيا كفايت مى كند آن را در صندوق زكات مسجد بيندازيم، تا صرف مخارج مسجد گردد؟ يا آن...

شخصى بدهكار است و اظهار مى دارد توان پرداخت ندارم، لذا طلبكار مى گويد: »چون امكان دارد شما تا يك سال ديگر نتوانيد بدهى خود را پرداخت كنيد، من به اين شرط صبر مى كنم كه مبلغ بدهى را شما...

شخصى مديون است، بطورى كه اين دين شامل تمام اموالش مى شود، در عين حال ضامن شخصى مى شود; ولى طلبكار اين مطلب را نمى داند و بعداً متوجّه مى شود، آيا اين ضمانت به قوّت خود باقى است و يا...

بنده شخصى را به عنوان كارگر به كارگاهى معرّفى كردم، متأسّفانه بعد از مدّتى مبلغى را از كارفرما سرقت نمود، با توجّه به اعتماد كارفرما به بنده، به معرِّف براى معرّفى كارگر...

شخصى با مراجعه به دادگاه سند مالكيّت خود را به عنوان وثيقه در ضمانت يك زندانى گذاشته است; پس از چندى زندانى از مرخّصى اعطايى با همان ضمانت سوء استفاده نموده و فرار كرده است، آيا...

»زيد« منزلى به »عمرو« مى فروشد، فروشنده متعهّد مى شود كه سند مالكيّت ملك مزبور را به خريدار، به صورت رسمى، منتقل نمايد و شخص ثالثى تعهّد مى نمايد كه چنانچه فروشنده، سند را به نام خريدار...

تبلیغات