مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احكام غصب
آخرین پرسش و پاسخ - احكام غصب

يك قطعه زمين به مساحت هزار متر مربع )ملك شخصى( داشتم. چندى قبل به دستور شهردار مقداری از زمين مزبور در طرح قرار گرفته و آقاى شهردار بدون اطّلاع حقير نيمه شب ديوارهاى دور زمين را برداشته...

مالكى قبل از انقلاب در روستايى ساكن بوده، اوايل انقلاب زمين اين مالك را مصادره كردند و به افرادى كه زمين نداشتند واگذار نمودند، آيا نماز و روزه متصرّفين اشكال دارد؟

شخصى با مركب غصبى به زيارت عتبات عاليات مى رود، يا منزل غصبى براى سكونت اختيار مى كند، يا به هنگام زيارت لباس غصبى بر تن مى كند، آيا با اين وجود زيارت او مقبول خواهد بود؟ و اگر مثلاً...

فردى جنسى از من خريدارى نموده و »ساعتى« در مقابل آن رهن گذاشته تا پول جنس را بياورد، اكنون چند سال است كه پول آن جنس را نياورده و نشانى هم از او در دست نيست، حال با توجّه به اين كه...

اين جانب تحويلدار بانك هستم، در طىّ ايّام تحويلدارى، روزهايى پيش مى آيد كه در آخر روز مبلغى پول اضافه داريم، يا اين كه كسر مى آوريم. مبالغ پول اضافى را به حساب بانك واريز مى نماييم...

برادر بنده مشغول خدمت مقدّس سربازى است. يكى از دوستان او پاى خودش را با گلوله مى زند، او را به بيمارستان مى برند، تمام وسايلش را به برادرم تحويل مى دهند، وقتى كه او در بيمارستان بود...

شخصى دو حلقه لاستيك ماشين دست دوّم از فردى آشنا خريدارى مى كند، پس از چند روز متوجّه مى شود كه فروشنده، لاستيكهاى سرقت شده را به قيمت كمتر مى فروشد، لذا شخص خريدار مدّت يك سال است...

اگر انسان پول و وسايلى پيدا كند كه ارزش ريالى آن كمتر از صد تومان باشد، آيا مى تواند آن را خرج كند؟

آيا مال پيدا شده را، در صورتى كه از يافتن صاحب آن مأيوس شديم، مى توانيم در امورات مسجد صرف كنيم؟

لطفاً به سؤالات مربوط به اموال گمشده و مجهول المالك كه ذيلاً خدمتتان تقديم مى شود پاسخ فرماييد. الف( اگر قبل از سنّ تكليف، حقّ النّاس بر گردن داشته باشيم، بايد بعد از تكليف بپردازيم؟ ب(...

در همسايگى ما منزل نيمه خرابه اى است كه سالها خالى بوده و صاحب آن مشخّص نيست و ممكن است ديگران از آن سوء استفاده كرده و در آن مكان كارهاى خلاف انجام دهند، آيا مجازيم مقدارى از آن...

حكم اجناس مردم كه از مدّتها پيش جهت تعمير در نزد تعميركار مى باشد و براى تحويل گرفتن آن هيچ اقدامى نشده است، چيست؟

تغيير ارزش سهام تأثيرى بر صحّت وقف فوق دارد؟

ورشكستگى شركت چه تأثيرى در وقف دارد؟

مطابق قانون شهرداريها، كوچه ها و پياده روها و خيابانها و گورستانهاى عمومى ملك عمومى محسوب شده و در مالكيّت شهردارى قرار دارد; شهردارى به علّت متروكه شدن گورستان، مقدارى از آن را طبق...

در روستاى ما قبرستانى وجود داشته كه اكنون محو شده است; زيرا در آن محل خانه ساخته و قبرها را ويران كرده اند، قبر پدربزرگ ما در آن جا بوده و حال اثرى از آن نيست، آيا مى توانيم در قبرستان...

قطعه زمينى حدود صد سال پيش جهت دفن اموات مسلمين تعيين و اموات در آن دفن شدند; ولى اكنون بيش از پنجاه سال است ميّتى در آن دفن نمى شود. طبق شياع موجود در محل و فتواى بعضى از مراجع معظّم...

شخصى در زمان رژيم منحوس گذشته با حضور در دفتر اسناد رسمى، بعضى از اموال مورد تنازع و اختلاف را اجباراً به نفع رهبرِ فِرقه شيخيّه در كرمان صلح و از طرف آن شخص مورد صلح را وقف كرده است....

شخصى بهائى منزل خود را جهت مجالس و مراسم بهائيّت وقف نموده و از دنيا مى رود، فرزندان وى نيز محلّ سكونت خود را ترك كرده و به شهر ديگرى رفته و سپس با دنيا وداع كرده اند، يكى از فرزندان...

شخصى مى خواهد دو ميليون تومان پول در يكى از بانكهاى جمهورى اسلامى ايران به سپرده هميشگى بگذارد و اصل اين پول را وقف مسجدى بنمايد و از بهره بانكى آن خرج همان مسجد و روحانى مسجد و...

تبلیغات