مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف
آخرین پرسش و پاسخ - احكام وقف

در يكى از روستاهاى شهرستان بابل حسينيّه اى وجود دارد كه مردم خيّر به خاطر وسعت كم آن، و اين كه از نظر شكل ظاهرى هم مناسب نمى باشد، مبادرت به ساختن حسينيّه اى جديد نموده اند، ناگفته...

آياشهردارى‏حق‏دارد بعضى از املاك خود را در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟

آيا مى‏توان در زمين‏هاى وقفى مصلّى يا حسينيه ساخت؟

موقوفه تحت توليت اين جانب داراى تعدادى مغازه و رقبه تجارى است، آيا گرفتن مبلغى بابت نقل و انتقال سرقفلى و مابه التّفاوت آن در انتقالات بعدى جهت موقوفه طبق قانون عرف، شرعى است؟

آيا جايز است متولّى وقف كه از طرف واقف يا حاكم نصب شده، در برابر كارهايى كه براى اداره شئون وقف انجام مى‏دهد براى خودش اجرت بردارد و يا به ديگرى بدهد تا آن كارها را به نيابت از او انجام...

شخصى چند اصله نخل وقف حضرت سيد الشّهداء)عليه السلام( نموده و ساليان طولانى است كه خرماى آن صرف عزادارى مى شود، امّا هم اكنون واقف پير شده و توانايى سرپرستى نخل ها را ندارد و امكان دارد...

اين جانب مقداری زمین خريده ام كه از موقوفات حضرت سيد الشّهداء)عليه السلام( است و بهره آن در هر سال در مسجد جامع اين محل خرج مى شود، از آن جا كه نسبت به مسائل وقف آگاه نبودم در آن زمين...

مقدارى درخت كه چندين سال قبل مسلوب المنفعه شده بود، به مستأجر داده شد، پس از احياى شرعى، سالها بطور مشاع بوده است. هم اكنون كه شريك وقف از دنيا رفته است، ورثه او تصميم دارند سهميّه...

اين جانب به اتّفاق يكى از آشنايان، قطعه زمينى را، از چند نفر از زارعين روستايى خريدارى نموده و مبالغ هنگفتى در آن خرج نموديم، بعداً متوجّه شديم كه اراضى مذكور به صورت مشاع با اوقاف...

در مدرسه علميّه واقع در طبقه فوقانى مسجدى، حدوداًسالها است فعّاليتهايى از قبيل خيّاطى، گلدوزى، عكّاسى، قاليبافى، تزريقات و مانند آن به عمل مى آيد، نظر به اين كه طبق وقفنامه، مكان ذكر...

زمين موقوفه‏اى وجود دارد كه داراى راهى است كه فقط براى عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف...

شخصى با همّت خود و كمك مردم و بعضى از مراجع محترم قم، حمّامى را پايه گذارى كرده است. او پولها را براي حمّام مردانه مى گرفت و پس از اتمام آن نيز بر درب حمّام و داخل آن با كاشى نوشته...

حقير در تهران مسجدى ساخته ام كه داراى حوزه علميّه نيز مى باشد و آن را وقف كرده ام، شخصى در محضر امام جماعت مسجد قراردادى با خطّ خودش تنظيم كرد كه از اين محل به عنوان حوزه علميّه...

براساس مفاد برخي از وقف‌نامه‌ها و وصيت‌نامه تعيين و نصب متولي و وصي بعدي به عهده حاكم شرع عادل بلد قرار داده شده است و از طرفي بر طبق ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف ،...

آيا اجاره اراضى موقوفه )وقف خاص اولاد ذكور( به مدّتسال براى بناى مسجد و مصلّى و حسينيّه جايز است؟ اگر صحيح است مشروط به چه شرايطى مى باشد؟

عبور و مرور در خيابانهايى كه حكومتها جديداً و قديماً احداث نموده اند چه حكمى دارد؟ هر چند وضع مالكيّت آنها را ندانيم.

موقوفه اى در اراك است كه مصرف آن كمك به زوّار كربلاى معلّى است، از آن جا كه سالهاست مصرف اين موقوفه معطّل مانده، آيا از باب اقرب به نظر واقف مى توان عوايد مذكور را موقّتاً به زوّار...

نظر مبارك شما در مورد موقوفه اولاد چيست؟ آيا اولاد مى توانند آن ملك را مجدّداً براى بعضى امور خيريّه وقف كنند؟

عدّه اى از مؤمنين خانه اى را در مشهد خريده و براى عزادارى و سكناى زوّار امام رضا)عليه السلام(وقف نموده اند; ولى چون خانه قديمى است و نياز به ساختمان جديد با هزينه زيادى دارد واقفين...

در بعضى از روستاها املاك وقفى از قبيل باغات، زمين و آب وجود دارد كه اداره اوقاف آنها را به نصف اجاره مى دهد و مال الاجاره را هم به آن قريه اى كه واقف، وقف مسجد آن كرده، يا نمى دهد يا...

تبلیغات