مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام اخلاقی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام اخلاقی

کسی که عیب ظاهری دارد (مثلا قدش کوتاه است)، آیا می توان پشت سر او این عیب را گفت؟

دروغ مصلحتی چه حکمی دارد؟

خویشاوندانی که قطع رحم با آنان جایز نیست، چه کسانی اند؟

اگر برادر یا سایر نزدیکان فرد به وظایف دینی (نماز، روزه، خمس و ...) عمل نمی کنند و به تذکر هم گوش نمی دهند، آیا می تواند رفت و آمد با آنان را قطع کند؟

صله رحم به چه چیز تحقق می یابد؟ آیا رفت و آمد با خویشاوندان واجب است؟

در بين بعضى از مردم مرسوم است كه وقتى مى خواهند نشانى شخصى را بدهند، مثلاً مى گويند: »همان كسى كه قدّش كوتاه است« يا »شكمش بزرگ است« و مانند اين تعبيرات; اگر آن فرد را ما بشناسيم...

در جريان تبليغات براى انتخاب رييس جمهور و يا وكلاى مجلس، ذكر نيكى ها يا بدى هاى شخصى كه داوطلب است و يا ذكر جريانات خوب يا بد كه ايشان مسبّب آن بوده، داخل در مبحث غيبت است؟

کسی که از شخصی غیبت کرده یا شنیده است، آیا باید رضایت فرد غیبت شده را به دست آورد؟

آيا بررسى كارهاى مسئولين نظام جمهورى اسلامى در غياب آنها، با عنايت به مفاد حديث شريف »كُلُّكُمْ راع وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَّتِهِ« زيرنويس ميزان الحكمه، باب ، حديث ...

دروغ را تعريف بفرماييد؟ آيا از گناهان كبيره است؟

الف) آيا مواردى وجود دارد كه دروغ گفتن واجب باشد؟ ب) آيا در اين گونه موارد استفاده از راه فرار از دروغ، يعنى »توريه«، يا غير »توريه« واجب است؟

نظر حضرتعالى در مورد استعمال دخانيات و ترياك چيست؟ و در صورت تحريم آيا در صورت معالجه و يا صرفاً تفرّج حكم تحريم باقى است؟

حدّ ريش چه اندازه است؟ و تراشيدن قسمتى از ريش جهت زيبا كردن صورت چه حكمى دارد؟ ريشهاى به اصطلاح پرفسورى نيز حرام است؟

آيا بلند كردن سبيل اشكال دارد؟ تراشيدن آن چطور؟

تراشيدن ريش و يا ماشين كردن آن بطورى كه صدق ريش نكند، چه حكمى دارد؟ آيا به واسطه مسخره كردن ديگران و يا تازه روييدن ريش به صورتِ ناموزون در افراد تازه بالغ، و يا جهت بازى در تئاتر،...

تقاضا دارد فتواى آن مرجع عاليقدر را درباره مصرف موادّ مخدّر و مقدّمات آن از قبيل كشت، توليد، نگهدارى، مخفى كردن، حمل، توزيع و خريد و فروش آن اعلام فرماييد؟

اين جانب مردىساله و دبير هستم، هفته اى يكى دو بار ريشم را با ماشين كه تقريباً مانند تيغ است كوتاه مى كنم، تراشيدن ريش با توجّه به اين كه اگر موهاى صورتم را نزنم چندين سال مرا مسن...

آیا رشوه خواری حرام است؟در صورت حرام بودن علت آن را بیان کنید؟

اگر بخواهیم حق الناس کسی را بدهیم ولی شرم داشته باشیم ایا میشود حق الناس را به نیت ان فرد در صندوق صدقات بیاندازیم؟

آیا استفاده از بیمه دیگران، جایز است؟

تبلیغات