مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام انتخابات
آخرین پرسش و پاسخ - احکام انتخابات

مرز انتقاد کجاست؟ اگر انتقاد با پیشنهاد همراه نباشد، چه ضرري دارد؟

در بعضى از کشورهاى اسلامى قانون جدیدى وضع شده است که طبق آن، غیر مسلمانان در انتخابات مى توانند دو بار رأى دهند یعنى آنها هم مى توانند با مسلمانان رأى بدهند و هم با غیر مسلمانان،طبق...

انتقاد از نامزدها و بیان نکات منفی آن ها درجمع یا بین دو نفر چه حکمی دارد؟

درجریان تبلیغات رییس جمهور و یا وکلاي مجلس، ذکر نیکی ها و بدي هاي شخصی که داوطلب است و یا ذکر جریانات خوب یا بد که ایشان مسبب آن بوده، داخل در مبحث غیبت است؟

اگر شوهرى همسر خود را از شرکت در انتخابات و خروج از منزل براى این کار منع کند، آیا زن مى تواند بدون اذن او از منزل خارج شده و در انتخابات شرکت کند؟

با توجه به این که شرکت در انتخابات، در مراحل مختلف، از اهمیت خاصى برخوردار است و از سوى دیگر، صندوق هاى اخذ رأى معمولا در مساجد مستقرّ است، آیا رفتن زنان حائض به مسجد جهت عمل کردن به...

رأي دادن به نمایندگانی که براي دفاع از اصول و معیارهاي اخلاقی و ارزشی جامعه بر نمی خیزند و در برخی موارد به منافع شخصی و گروهی خود می اندیشند چه صورت دارد؟

کاندیداهاي مجلس ویا شوراها و...عکس تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی را به دیوار منازل می چسبانند. درصورت عدم رضایت صاحبان منازل این کار چه حکمی دارد ؟ اگر با چسباندن عکس وپوستر به آجرنماي...

اگر مرجع تقلید نسبت به دادن رأي به یک شخص خاص اظهار تمایل کند، آیا مقلد می تواند برخلاف آن عمل کند؟

چرا مراجع شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی می دانند؟

چه رابطه ای ميان فقه، اصول فقه و حق رای مردم وجود دارد؟ آيا فقه برای مردم حقوق سياسی قايل است؟

تبلیغات