مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام ویژه بانوان
آخرین پرسش و پاسخ - احکام ویژه بانوان

آیا مى‌توان به زن سیّده‌اى که شوهرش سیّد نیست، ولى نیازمند است، از سهم سادات کمک نمود، تا خرج شوهر و فرزندانش کند؟

این که گفته مى‌شود: «زن با چادر سفید به خانه شوهر مى‌آید، و فقط باید با کفن از خانه او برود». آیا سخن درستى است؟ و آیا زن در هیچ شرایطى نباید به فکر طلاق باشد؟

آیا زوجه از پولى که عوض دیه خون شوهر گرفته‌اند، ارث مى‌برد؟

دخترى هستم که چندى پیش پدرم را از دست دادم، مقدارى ارث به من رسید که کفاف یکى از دو مراسم ازدواج و حج را مى‌نماید، ولى براى هر دو کافى نیست، آیا با این شرایط مستطیع هستم؟

وظیفه زنى که شوهرش مفقود شده چیست؟ نفقه او در این مدّت از کجا تأمین مى‌شود؟

تشریح جسد مردان، براى دانشجویان پزشکى دختر، چه حکمى دارد؟

من به تازگى ازدواج کرده‌ام، مجموع طلاهایى که همسرم و بستگانش، و نیز بستگان و آشنایان خودم به من هدیه کرده‌اند بیش از 15 مثقال معمولى (نصاب اوّل طلا) مى‌باشد، و اکنون بیش از یک سال است...

استعلام وظیفه چه گروهى از زنان حائض است؟

آیا زن در ایّام استحاضه مى‌تواند قرآن تلاوت نماید؟

آیا سرقفلى قابل فروش است؟ آیا زوجه از آن ارث مى‌برد؟

شوهرم چندى پیش دار فانى را وداع گفت. من و فرزندانم با حقوقى که از سوى بیمه پرداخت مى‌شود، امرار معاش مى‌کنیم، چنانچه شب عید فطر را میهمان پدرم باشیم، زکات فطره ما بر عهده چه کسى خواهد...

در بعضى از شهرها رسم شده که «انجام حج» به عنوان بخشى از مهریّه زن در عقد نامه ذکر مى‌شود، آیا به صرف اجراى عقد با چنین مهریّه‌اى، حج بر زن واجب مى‌شود، یا حکم دیگرى دارد؟

چرا وقتى پدر خانواده سیّد است به فرزندانش سیّد مى‌گویند، ولى اگر مادر سیّد باشد به آنها سیّد نمى‌گویند؟

آیا لباسهاى مختلف و زیور آلات و امثال آن، که شوهر در حال حیات براى همسرش گرفته، متعلّق به زن است، یا مال شوهر مى‌باشد و باید بین ورثه تقسیم شود؟

مرحوم پدرم به علّت عدم آگاهى از مسائل شرعى دختران را از ارث محروم کرده است، حکم این مسأله چیست؟

تزریق آمپول به بیمار زن، توسطّ مرد نامحرم، چگونه است؟

بسیارى از احکام شرع در مسائل پزشکى مشروط به عدم لمس و نظر جنس مخالف شده است، آیامنظور از لمس، لمس مستقیم بابدن بیماراست،یاحتّى در صورتى که دست پزشک با پوششهایى نظیر دستکش طبّى پوشیده...

با توجّه به این که دولت (به خاطر خطرات احتمالى) از رفتن زنان حامله به حج جلوگیرى مى‌کند، آیا از نظر شرعى آنان مستطیعه هستند؟

اگر مرد مقلّد مرجعى باشد که معتقد است: «ازدواج موقّت دختر باکره بدون اجازه پدرش جایز است». ولى دختر مقلّد کسى است که مى‌گوید: «احتیاط واجب کسب اجازه پدر است». آیا آن مرد مى‌تواند این...

اگر خانمى قبل از ازدواج نذر کرده باشد که حجّى بجا آورد، و بعد از آن ازدواج کند، آیا در این صورت نیز اجازه شوهر لازم است؟

تبلیغات