مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام ویژه خانواده
آخرین پرسش و پاسخ - احکام ویژه خانواده

منظور از رجوع بعد از طلاق چیست؟

رجوع شرایط خاصى دارد؟

آیا در عدّه طلاق سوم هم حق رجوع باقى است؟

هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد زن مى تواند از منزل خارج شود؟

آیا زن در زمان عدّه طلاق رجعى، به جزء مسأله تمکین، تمام احکام زوجه را دارد؟ یعنى حقّ نفقه، لباس، منزل، مهریه دارد و باید از شوهر اطاعت کند و از منزل خارج نشود؟

اگر پزشک به طور قطع تشخیص دهد که فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرمایید: الف) آیا بر طبیب واجب است، درصورت سؤال والدین، واقعیت را به آنان اطلاع دهد؟ ب) آیا در صورت...

اگر مادرى براى سقط بچّه اش کارى انجام ندهد، لکن با مراعات نکردن موارد لازم و تهیه نکردن شرایط حفظ جنین، باعث سقط بچّه شود، آیا کار حرامى کرده است؟

درباره اماره فراش و نفى ولد به سؤال زیر پاسخ دهید: آیا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزدیکى کافى است، یا نزدیکى باید به گونه اى باشد که احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعیف،...

مقدار و نوع پوشش زن در میهمانى هاى خانوادگى چه میزان است؟

نشستن افراد نامحرم فامیل بر سر یک سفره چه حکمى دارد؟

بعضى از دختران که در سنّ بالا (30 تا 35 سال) هستند، خود را از نظر ازدواج در محدودیت هایى قرار مى دهند، مثلاً مى گویند: «فقط با سادات ازدواج مى کنیم». آیا این کار در این شرایط سنّى جایز...

بین دو طایفه، در محلّى درگیرى واقع شده و چشم پسر بچه اى نابینا مى شود، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله اى را با اجازه ولیش براى برادر بچه 8 ساله اى که چشمش از بین رفته عقد مى کنند....

دکتر دارویى داده که مادر بخورد تا بچّه اش سقط نشود، آیا زن مى تواند به منظور سقط جنین دارو را نخورد؟

اگر کسى ختنه کند ولى غلاف از حشفه کاملاً جدا نشود تکلیف چیست؟

نظر حضر تعالى در مورد مدارس مختلط پسر و دختر، که در برخى مناطق بخاطر کمبود محلّ درس ناچار از آن هستند، چیست؟

آیا دستورى در مورد تسریع در امر ازدواج داریم؟

اگر مردى به هیچ وجه قادر به ازدواج نباشد یعنى همیشه در امور زندگیش با شکست مواجه بوده و حتّى قادر به سبک ترین نوع ازدواج هم نیست و ازدواج نکردن هم موجب اختلالاتى در بدنش مى شود، آیا...

نگهدارى جنین مرده در شیشه، جهت آموزش چه حکمى دارد؟ آیا جهت دکور آزمایشگاهى، یا نگهدارى در منزل جایز است؟

گاه دانشجوى پسرى در بین عدّه اى دانشجوى دختر، و یا بالعکس درس مى خواند، با توجّه با این که اگر با این شرایط تحصیل را ادامه ندهد متضرّر مى شود، آیا درس خواندن در فرض مسأله جایز است؟

خنده و شوخى استاد خانم در کلاس درس دانشجویان دختر و پسر به منظور رفع کسالت و خستگى و تجدید روحیه دانشجویان چه حکمى دارد؟

تبلیغات