مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام ویژه دانشجویی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام ویژه دانشجویی

استفاده دانشجویان از مواد خوراکی دیگران- که در یخچال مشترک نگه داری می شود- چگونه است؟

آیا جایز است از مواد خوراکی دوستمان استفاده کنیم و پول آن را به او بدهیم؟

در دانشگاه ها امکاناتی برای غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می شود- که از سوی وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل اختصاص یافته است- آیا توزیع آنها...

اعتبار فیش های غذای دانشجویان در صورت عدم دریافت غذا در روز معین باطلی شود؛ آیا جایز است آنها را در روزهای دیگر، به عنوان فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه دهیم؟

حکم خونی که گاهی در تخم مرغ پیدا می شود، چیست؟

چند سال پیش، از یکی از دوستانم در دانشگاه کتابی را امانت گرفتم؛ ولی بعد از تمام شدن درسمان از هم جدا شدیم و دیگر نتوانستیم او را ببینم و آدرسی هم از او ندارم، حال تکلیف کتاب چه می شود؟

غیبت در مسائلی که اگر درباره آن صحبت نشود، حل نمی گردد (مثلا درباره استادی که خوب درس نمی دهد)، چه حکمی دارد؟

حکم نگاه به صورت استاد زن، در هنگام تدریس چیست؟

استاد ما بد حجاب است و حجاب شرعی را رعایت نمی کند و در هنگام نوشتن مطالب روی تخته سیاه، دست و موهای سر او، بیش از اندازه ظاهر می شود؛ تکلیف ما چیست؟

برگزاری جشن ها و مراسم در دانشگاه- که در آن دختران و پسران مختلط اند- چه حکمی دارد؟

آیا دانشجویان دختر و پسر، می توانند به طور مشترک به اردوهای تفریحی و سیاحتی بروند؟

در دانشگاه ها، روابط پسر و دختر غوغا می کند؛ وظیفه ما نسبت با آنان چیست؟

بعضی از گناهان (مانند بدحجابی و...) به حدی است که اگر بخواهم تمام وقتم را برای آن سپری کنم، باز هم نمی توانم به تکلیف خود عمل کنم و از کار و زندگی می افتم؛ در این صورت تکلیف چیست؟

با کسانی که در خوابگاه های دانشجویی به موسیقی های مبتذل گوش می دهند، چه باید کرد؟

با توجه به این که کلاس های دانشجویان دختر و پسر، با هم برگزار می شود، ناخود آگاه چشم انسان به دختران نامحرم می افتد؛ حکم آن چیست؟

ما دو نفر همکار مجرد هستیم، برای آن که روابط مان از نظر شرعی دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، می توانیم بدون اجازه ی پدر دختر، ازدواج موقت کنیم؟

آیا در بازی های ورزشی، تعیین جایزه از سوی شخص یا گروه دیگر (غیر از مسابقه دهندگان) اشکال دارد؟

آیا نماز خواندن روی تخت و تشک ابری صحیح است؟

اختلال در تلفن کارتی و استفاده از آن، چه حکمی دارد؟

پوشیدن پیراهن آستین کوتاه در مقابل زن نامحرم، چه حکمی دارد؟

تبلیغات