مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احكام موضوعات‌ جدید
آخرین پرسش و پاسخ - احكام موضوعات‌ جدید

در حکومت اسلامي گاهي اجازه قانوني تردد به کشور عراق داده نمي شود، اگر کسي براي زيارت قبر امام حسين(عليه السلام) از طرق ديگر اقدام کرد، آيا عمل او مورد رضايت خداوند است؟

مفهوم طرب و موسيقي لهوي چيست؟و چگونه مي توان موسيقي هاي مجاز از غير مجاز را تشخيص داد؟

آیااز نظر مراجع معظم تقلیدبازی با شطرنج و پاسور اگر بدون قصد برد و باخت باشد و صرفاَ به عنوان یک بازی فکری انجام گیرد، جایز است؟

در بعضی از رستورانهای جنوب کشور ماهی مرکب(بسیار شبیه به هشت پا) ارائه میشود. آیا جزو غذاهای دریایی حلال است؟ اگر نیست آیا می توان از رستورانی که تمام غذاها (حلال و حرام) را در یک روغن...

حكم اسلام در مسألهٔ سلمان رشدى چيست؟

آیا گذاشتن ریش پروفسوری کفایت می کند؟

اگر بعضی از وسیله های بازی، در شهری از آلات قمار محسوب شود؛ ولی در شهر دیگر این طور نباشد، آیا بازی با آنها جایز است؟

کشیدن کاریکاتور اشخاص، در صورتی که موجب استهزا و هتک آنان شود، چه حکمی دارد؟

درباره حجاب و دلیل وجوب آن توضیح دهید؟

آیا خلوت کردن دو نفر نامحرم در یک مکان، جایز است؟

اگر باری مقلد ثابت شود که شطرنج در زمان حاضر آلت قمار بودن خود را از دست داده است، بازی با آن بدون برد و باخت، چه حکمی دارد؟

آیا هر بازی که در آن برد و باخت و شرط بندی انجام گیرد، حرام است؟

حکم نگه داری آلات قمار را بیان کنید؟

ساختن مجسمه ی انسان یا حیوان، به صورت نیم تنه و یا برجسته روی دیوار چه حکمی دارد؟

حکم خرید و فروش و نگه داری مجسمه جاندار چیست؟

منظور از لباس شهرت چه نوع لباسی است؟

حکم پوشیدن لباس شهرت را بیان کنید؟

پوشیدن لباس زنانه برای مردان و بالعکس چه حکمی دارد؟

آیا تراشیدن موهای کم صورت، به منظور رشد و پر پشت شدن آن، اشکال دارد؟

آیا در حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف، بین پوشیدن آن در خانه و بیرون از آن تفاوتی هست؟

تبلیغات