مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام مسائل متفرقه
آخرین پرسش و پاسخ - احکام مسائل متفرقه

در بعضي از مناطق، زنان مراسمي را به اسم سفره حضرت ابوالفضل(عليه السلام) يا برنامه هايي به عنوان جشن عروسي حضرت فاطمه(سلام الله عليها) برگزار مي کنند و در آن شعرهاي عروسي خوانده و کف...

چرا بعضي ها ولد الزنا را ناپاك مي دانند در حالي كه او تقصيري ندارد؟ و فرقش با ديگران در چيست ؟

چرا بعضي ها ولد الزنا را ناپاك مي دانند در حالي كه او تقصيري ندارد؟ و فرقش با ديگران در چيست ؟

آيا كودك نابالغ، محدث به حدث اصغر مى شود ؟ آيا مى توان قرآن را در دسترس او قرارداد تا آن را مسّ كند؟

بعضى از افرادى كه در مجتمع هاى مسكونى زندگى مى كنند از پرداخت هزينه خدماتى كه از آنها استفاده مى كنند از قبيل هزينه آب سرد و گرم، تهويه، نگهبانى و مانند آنها، خوددارى مى كنند. آيا روزه...

آيا قطع رگهاى چهارگانه در ذبح شرعى لازم است، يا تنها قطع حلقوم كافى است؟

آيا لازم است قطع رگها پشت سر هم باشد؟ به فرض لازم بودن، اگر با فاصله قطع گردد چه حكمى دارد؟

اگر پس از ذبح، جوزك متصّل به بدن باشد، چه حكمى دارد؟

آيا قطع گردن حيوان مورد ذبح مانند مرغ، گوسفند، گاو و مانند آن، كه ضمن آن، رگهاى مورد نظر در ذبح شرعى نيز بريده خواهد شد، كافى است؟

آيا خروج روح از بدن حيوان بايد مستند به قطع رگها باشد؟ اگر گوسفندى در بلندى ذبح گردد و قبل از خروج روح از بلندى بيفتد و بميرد، به گونه اى كه خروج روح مستند به افتادن از بلندى باشد،...

اگر پس از ذبح شرعى، با تفنگ و يا كارد بر قلب و مغز حيوان ضربه وارد كنند، حكم چنين ذبيحه اى چيست؟

اگر سر حيوانى به علّتى از زير چانه بريده شود و قبل از خروج روح دوباره محل ذبح قطع گردد، حلال است يا خير؟

آيا قطع كردن رگهاى چهارگانه از پشت سر جايز است؟ اگر جواب منفى است، آيا موجب حرمت ذبيحه مى گردد؟

آيا ذبيحه اى كه از روى اجبار ذبح مى شود، حلال است؟ و به تعبير ديگر، اختيار در ذابح شرط است؟

ذابحى كه در اسم مسلمان است و رفتارش به هيچ وجه منطبق با دستورات اسلام نيست، يعنى حتّى شهادتين را بلد نيست، آيا ذبح او صحيح است؟

ذبح كسانى كه به على اللّهى معروفند، چه حكمى دارد؟

آيا ذبيحه ناصبى و خوارج حلال است؟

حكم فاصله زمانى ميان بسم اللّه و ذبح چيست؟

آيا خوردن گوشت صيد لهوى حرام است؟

آيا در ذابح، مرد بودن ، بالغ بودن و عاقل بودن شرط است شرط است؟

تبلیغات