مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/فلسفه احکام
آخرین پرسش و پاسخ - فلسفه احکام

چرا در ركعت اول و دوم نماز بايد حتماً سوره مباركه حمد قرائت شود؟

چرا نمازهاي ظهر و عصر را آهسته مي‌خوانيم ؟

فلسفه گذاشتن پيشاني روي مُهر چيست؟ آيا روايتي در اين مورد است؟

لطفاً بفرماييد كه چرا نبايد نماز ظهر و عصر را بلند و نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند خواند؟ فلسفه اش چيست؟

با اينكه خدا همه جا هست چرا نماز را رو به قبله مى خوانيم؟

چرا در نماز صبح 2 ركعت و در نماز ظهر 4 ركعت و در نماز عصر 4 ركعت و مغرب 3 و عشاء4 ركعت مي خوانيم؟

فوائد غسل جمعه چيست؟

نماز خواندن بهتر است يا اختراعات اديسون؟

فلسفه تعداد ركعات نمازهاي يوميه را توضيح دهيد.

اگر خداوند به نماز و ساير اعمال ما نيازى ندارد، چرا آنها را بر ما واجب كرده است؟

فائده و مصلحت نماز در چيست؟

چرا طريقه نماز خواندن در قرآن نيامده است؟

چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟

حكمت اذان و اقامه در نماز چيست؟

از نظر روايات فلسفة سجده بر خاك چيست؟

فلسفة وجوب دو خطبة نماز جمعه چيست؟

چرا بايد در نماز، لباس تميز پوشيد؟

حكمت «سلام» نمازگزار، چيست؟

چرا ما كه به زبان عربي آشنايي نداريم نمي‎توانيم نماز را به زبان خودمان بخوانيم؟ در صورتي كه توجّه به معاني كلمات براي انجام عبادت لازم است و بيشتر مردم از معاني نماز بي‎اطّلاعند.

چـرا لازمست نماز بخوانيم ؟ چرا بايد براى نماز وضو بگيريم ؟ فلسفه اينكه درنماز پيشانى را روى زمين مى گذاريم چيست ؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است ؟ چرا دفن كردن ميت لازم...

تبلیغات