مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/فلسفه احکام
آخرین پرسش و پاسخ - فلسفه احکام

درباره اهمیت ازدواج و فواید آن توضیح دهید؟

درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت آن توضیح دهید؟

چرا در قرآن حکم زنا اول به صورت حبس و سپس به صورت تازیانه بیان شده است؟

قرآن حدّ زنای غیرمحصن آمده حکم زنای محصن از کجا به دست می آید؟

چرا روزه در سفر حرام است؟

چرا اسلام موسيقى را حرام كرده و فلسفه حرمت آن چيست؟!

فلسفة خمس چيست؟ چرا خمس را بايد به سيد فقير داد؟ چرا بين فقرا تبعيض وجود دارد؟

حكمت اين كه در اديان ديگر، مانند يهود و نصارا، 51 ركعت نماز و سه ماه روزه مقرر شده است و در اسلام اين عبادات به يك سوم رسيده چيست‌؟

فلسفه پرداخت خمس چيست؟

فلسفه فضيلت نماز در مسجد كوفه چيست؟

فلسفه وجوب قرائت سوره حمد در نماز چيست ؟

چرا نماز را بايد ايستاده بخوانيم؟

چرا خانم ها در هنگام نماز هم بايد رعايت حجاب كنند؟

فلسفه اذان و اقامه چيست؟

چرا سجده بر مأكولات و ملبوسات صحيح نيست ؟

چرا سلام نماز در آخر آمده است ؟

چرا تكتف در نماز موجب بطلان نماز مي شود؟

فلسفه اينكه در پايان نماز دستها را سه بار بالا برده تكبير ميگوييم چيست ؟

فلسفه دو سلام آخر نماز چيست ؟

فلسفه نيت در نماز چيست؟

تبلیغات