مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/فلسفه احکام
آخرین پرسش و پاسخ - فلسفه احکام

چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟

فلسفه غسل چیست؟

توضيح المسائل با عقل من جور در نمي آيد .چگونه و به چه دليل بايد به مرجع تقليد اعتماد كرد؟چگونه مرجع اعلم را بايد انتخاب كرد ؟

انسان چرا بايد در فروعات دين تقليد كند؟

چرا در اصول دين تقليد جايز نيست و در فروع جايز است؟

شبهه: مرتد غدهٔ سرطانى نیست، بلكه درختى است كه در كنار ديگر درختها ‏روييده و ميوهٔ آن با درختان ديگر فرق مى‌كند؛ لذا نبايد آن را قطع كرد.‏

حق حيات و حق آزادى انديشه دو حق محترم است. آيا حكم به قتل مرتد، بى‌اعتنايى به حقوق شناخته ‏شده انسان نيست؟

فلسفه وضو چیست؟

بعضي ها مي گويند كه بهترين مجتهد ما عقلمان است بنابراين به چه دليلي بايد تقليد كنيم . جواب چيست ؟

فلسفه اذان و اقامه چیست؟

چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟

آيا تقليد كردن يك دستور قرآني و اسلامي است؟

فلسفه تقليد در احكام چيست آيا من نمي توانم با توجه به عقل و منطق اعمال شرعي خود را انجام دهيم

با این که خداوند مکان و جهت خاصی ندارد، چرا باید به سمت قبله نماز خواند؟

فلسفه و حکمت نماز آیات چیست؟

با دلیل و سند محکم لطفا به من بگویید چرا در دورۀ عادت ماهیانه زنان نباید نماز و روزه بگیرند؟

چرا وقتي مرجع تقليد ما مي ميرد ما نبايد از او پيروي كنيم به توجه به اينكه در رساله خود تمام نكات را نوشته است؟

چرا بايد مقلد از يك مرجع تقليد کند، در حالي كه تمام مراجع اعلم هستند ومي توان در مسايل شرعي به آنها رجوع كرد؟

فلسفه تيمم بدل از غسل چيست و چگونه انسان را از جنابت پاك مي كند؟

فلسفه اعتكاف چيست؟

تبلیغات