مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای
آخرین پرسش و پاسخ - امام خامنه‌ای

مسافر در حرم امام حسین علیه‌السلام در چه محدوده‌ای مخیر بین خواندن نماز قصر و یا اتمام است؟

کسى که جاهل به بطلان وضویش است و بعد از وضو متوجه آن مى‌شود، چه حکمى دارد؟

کسى که در یکى از اعضاى وضویش زخمى وجود دارد که حتى اگر جبیره هم بر روى آن قرار دهد دائما از آن خون مى‌آید، چگونه باید وضو بگیرد؟

شخصى که وضویش نسبت به وضوى متعارف بین مردم وقت بیشترى مى‌گیرد، براى یقین پیدا کردن به شستن اعضاى وضو چه کارى باید انجام دهد؟

در چه صورتى حکم مى‏شود که رطوبت خارج شده از مرد منى است؟

اگر از کسى که مشغول غسل جنابت است، حدث اصغر سر بزند، آیا باید دوباره غسل نماید یا آنکه غسل را تمام کند و وضو بگیرد؟

آیا رنگ مصنوعى که زنها از آن براى رنگ کردن موى سر و ابروى شان استفاده مى‏کنند، مانع از صحّت‏ وضو و غسل است؟

من غسل جنابت را به این ترتیب انجام مى‏داده‏ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را مى‏شستم. در سؤال و تحقیق در این زمینه هم کوتاهى کرده‏ام، نماز و روزه‏ام چه حکمى دارند؟

آیا جوهر از موانعى است که وجود آن بر روى دست باعث بطلان وضو مى‏شود؟

نوشتن اسم جلاله «اللّه» به‌صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانى که بدون وضو این کلمه را مسّ مى‌کنند، چه حکمى دارند؟

مسّ ضمیرهایى که به ذات بارى تعالى بر مى‌گردند مثل ضمیر جمله «بسمه تعالى» چه حکمى دارد؟

آیا جایز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله «الله» توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خوددارى نموده و یا بصورت «ا...» نوشته شود؟

آیا کودک نابالغ، محدث به حدث اصغر مى‌شود؟ آیا مى‌توان قرآن را در دسترس او قرارداد تا آن را مسّ کند؟

اگر عضوى از اعضاى وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، چه حکمى دارد؟

کسى که محل مسح او زخم است، چه وظیفه‏اى دارد؟

لطفاً تفاوت وضوى زن و مرد را بیان فرمایید.

در جایى که من کار مى‌کنم در مکاتبات خود کلمه «اللّه» را به‌صورت «ا...» مى‏نویسند.آیا نوشتن الف و سه نقطه به‌جاى لفظ جلاله «اللّه» از نظر شرعى صحیح است؟

نابینایان براى خواندن و نوشتن از خط برجسته‏اى معروف به خط بریل که با لمس انگشتان خوانده مى‏شود، استفاده مى‏کنند. آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فراگیرى قرآن کریم و مسّ اسماء طاهره...

آیا چاپ آرم جمهورى اسلامى ایران بر روى اوراق ادارى و استفاده از آن در مکاتبات و غیر آن، چه حکمى دارد؟

استفاده از تمبرهاى پستى که بر روى آنها آیات قرآنى چاپ شده است، و یا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند(عزّ وجلّ) و آیات قرآنى و یا چاپ آرم مؤسساتى که مشتمل بر آیاتى از قرآن کریم است، در روزنامه‏ها...

تبلیغات