مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/دین پژوهی/دین و آزادی
آخرین پرسش و پاسخ - دین و آزادی

آزادي يعني چه واسلام چه ديدگاهي نسبت به آن دارد؟

حدود و مرز آزادي تا كجاست؟

آيا حكم ارتداد با آزادي انديشه و بيان منافات ندارد و اساساً آيا آزادي انديشه و بيان از ديدگاه اسلام همواره مطلوب است؟

آيا دين و آزادي با هم سازگاري دارند؟

آيا اين حرف درست است كه اسلام با آزادگي سازگار است نه آزادي؟

حد و مرز آزادي در قانون مشخص شده است، پس چرا برخي به اجتماعات قانوني حمله مي‎كنند؟

بعضي عقيده دارند: با تسامح و تساهل، برخي از احكام اسلام را ناديده بگيريم تا اسلام طرف‌دار بيش‌تري پيدا كند. آيا اين راه صحيح است؟

آيا عالمان دين كه خود را مدافع آزادي مي‎دانند مي‎توانند به نام دين، مانع آزادي شوند؟

آيا دين، مردم‏سالاري را مي‎پذيرد؟ با چه شرايطي؟

مقصود از آيه‎ي «لا اكراه في الدّين» چيست؟ آيا به اين معني است كه هيچ محدوديّت و ممنوعيّتي براي انسان نيست؟ در اين صورت كيفرها و عذاب‎هايي كه در دين مطرح است براي چيست؟

آيا جنگ‎هاي پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله) و آيات جهاد، با آيه‎ي «لا اكراه في الدين» سازگار است؟

اگر انتخاب دين آزاد است، چرا بعد از بلوغ فكري، انسان نمي‎تواند دين خود را انتخاب كند و بايد بر دين آبا و اجدادش باشد و در غير اين صورت، مرتد محسوب مي‎شود؟

آيا مي‌توان‌ از آيه‌ي‌ شريفه‌ي‌ «لا اكراه‌ في‌ الدين‌»[1] اين‌ نتيجه‌ را گرفت‌ كه‌ دين‌ نمي‌تواند آزادي‌ را محدود كند؟ در واقع‌ اگر تعارض‌ باشد، حق‌ تقدم‌ با آزادي‌ است‌ يا دين‌؟

چرا دين‌ آزادي‌ را محدود مي‌ كند؟

با توجه‌ به‌ مفهوم‌ آزادي‌ با چه‌ معيار منطقي‌ و عقلي‌، برده‌داري‌ در اسلام‌ به‌ طور قطع‌، حرام‌ و ممنوع‌ نگرديده‌ است‌؟

تا وقتي‌ كه‌ خوارج‌، دست‌ به‌ شمشير نبرده‌ بودند، حضرت‌ امير ـ عليه السّلام ـ به‌ آنها آزادي‌ بيان‌ و عقيده‌ داده‌ بود؛ پس‌ چرا در جامعه‌ي‌ ما با اين‌كه‌ بعضي‌، شمشير به ‌دست‌ نيستند،...

آزادي مورد نظر اسلام با آزادي غربي چه تفاوتي دارد؟

جايگاه دين و آزادي و نسبت بين آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟

رابطه‌ي دين و آزادي را بيان كنيد.

حدّ و مرز آزادي عقيده، انديشه و بيان در اسلام چيست؟

تبلیغات