مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/اسلام شناسی
آخرین پرسش و پاسخ - اسلام شناسی

از دیدگاه امام علی علیه السلام حاکم و کارگزاران حکومت اسلامی باید چه شرایطی داشته باشند؟

فلسفه برخی از تکالیف دشوار مثل جهاد چیست؟

مفهوم عدالت اجتماعی و میزان ارزش و اهمیت آن در حکومت علوی چیست؟

عوامل فقر و محرومیت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام چیست؟

منظور از این که در اسلام عسر و حَرَج و کُلْفت و مشقت نیست، چیست؟

منطق اسلام در مورد قدرت چیست؟

قدرت در احادیث چه جایگاهی را به خود اختصاص داده است؟

از دیدگاه اسلام، نیاز به رهبرى بر چه اصولى مبتنى است؟

روحانیت به شکل عام و مسئولان حکومت به طور خاص در زندگى معیشتى خود چه مسئولیتى دارند؟

عدل از دیدگاه حضرت على علیه السلام چه تعریفى دارد؟

آیا لازمه عدالت، مساوات مطلق و نفى هرگونه تفاوت است؟

جایگاه عدل را در اجتماع توضیح دهید و تفاوتش را با جود بیان کنید؟

حکومت عدل از دیدگاه امام على علیه السلام چه ضرورتى دارد؟

با توجه به بحث «ولایت فقیه»، اختیارات حاکم مسلمانان تا چه اندازه اى گسترده است؟

آیا حاکمیت مردم در مقابل حاکمیت الهی است یا با آن قابل جمع است؟

شبهه: بحث انتصاب مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي قبل از تجديد نظر كه شرط مرجعيت را لحاظ كرده بود با چه توجيهي اتفاق افتاده است و بزرگان حاضر در مجلس خبرگان بر چه مبناي حقوقي و قانون...

شبهه: دو اصل در قانون اساسي است كه يكي ولايت رهبري را مطلقه و ديگري براي رهبري اختيارات قرار داده ، به گونه اي كه اين دو اصل متناقص مي باشد. اگر رهبري مطلق است چرا اختياراتي برايش ذكر...

ولی‌فقیه که معصوم نیست، پس ولایت مطلقه و ضرورت اطاعت همه جانبه از ایشان یعنی چه؟ چرا برخی از مراجع به ولایت مطلقه معتقد نیستند؟

امام خمینی (ره) فرمودند: ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. چگونه ولایت فقیه نه تنها دیکتاتور نمی‌شود، بلکه جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد؟

امام خمینی (ره) می‌فرمایند: اگر فرد لایقی که دارای دو خصوصیت آگاهی به قانون الهی و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول اکرم (ص) در اداره‌ی جامعه داشت...

تبلیغات