مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/اسلام شناسی/ولایت فقیه
آخرین پرسش و پاسخ - ولایت فقیه

شبهه: بحث انتصاب مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي قبل از تجديد نظر كه شرط مرجعيت را لحاظ كرده بود با چه توجيهي اتفاق افتاده است و بزرگان حاضر در مجلس خبرگان بر چه مبناي حقوقي و قانون...

شبهه: دو اصل در قانون اساسي است كه يكي ولايت رهبري را مطلقه و ديگري براي رهبري اختيارات قرار داده ، به گونه اي كه اين دو اصل متناقص مي باشد. اگر رهبري مطلق است چرا اختياراتي برايش ذكر...

ولی‌فقیه که معصوم نیست، پس ولایت مطلقه و ضرورت اطاعت همه جانبه از ایشان یعنی چه؟ چرا برخی از مراجع به ولایت مطلقه معتقد نیستند؟

امام خمینی (ره) فرمودند: ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. چگونه ولایت فقیه نه تنها دیکتاتور نمی‌شود، بلکه جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد؟

امام خمینی (ره) می‌فرمایند: اگر فرد لایقی که دارای دو خصوصیت آگاهی به قانون الهی و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول اکرم (ص) در اداره‌ی جامعه داشت...

چگونه است كه به رهبري در زمان ما نائب امام زمان گفته مي شود در جائي كه به فرموده خود حضرت ايشان 4 نائب بيشتر نداشته اند كه همگي از دنيا رفته اند؟

فلسفه ي وجودي ولايت فقيه به نحو اختصار چيست؟

آيا اين چنين نيست كه حضرت امام(ره) سال 57 وقتي به ايران آمدند، پس از چند ماه كه تهران بودند به قم رفتند تا نسبت به حكومت نظارت داشته باشند و بر اين اعتقاد بودند كه خود شان و روحانيت...

بحث انتصاب مقام معظم رهبري بر اساس قانون اساسي قبل از تجديد نظر كه شرط مرجعيت را لحاظ كرده بود با چه توجيهي اتفاق افتاده است و بزرگان حاضر در مجلس خبرگان بر چه مبناي حقوقي و قانوني...

اصطلاح ولايت فقيه از ه زماني مطرح شده است؟

در مورد بيوگرافي حضرت امام خميني(ره) و پدر بزرگوار و خانواده ايشان تا قبل از سكونت در خمين توضيح بفرماييد و اين كه آيا پدر ايشان داراي تابعيت هندي بوده يا ايراني؟

فرق بین ولی‌فقیه و حکم حکومتی او با سایر حکام مثل پادشاهان ممالک دیگر و احکام حکومتی‌شان در چیست؟

آيا قبل از انقلاب اسلامي هم ولي‎فقيه وجود داشته است؟

نظريه فقها در مورد ولايت چيست؟

در قانون اساسي است كه در يك اصل ولايت رهبري مطلقه و در اصل ديگر براي رهبري اختياراتي شمرده شده است؛ آيا اين دو اصل با هم تعارض ندارد ، زيرا اگر ولايت براي رهبري مطلق است پس چرا برايش...

آيا ولايت فقيه مطلقه است يا نه؟

آيا بهتر نبود كه از سال 68 قيد مطلقه را در قانون اساسي نمي آمد و به جاي آن كليات وظايف رهبري را به طور كامل ذكر مي شد، زيرا هم وظايف رهبري بي حد و مرز نيست و هم ابهامي در قيد مطلقه...

وظايف رهبري را بيان كنيد؟

ديدگاه فقهاى شيعه در ولايت مطلقه را بيان نماييد

در بارۀ ولایت فقیه، با توجه به بیانات امام خمینی به عنوان یک مرجع و نیز سیرۀ بعضی فقهای مشهور در روند صدور فتاوی و نیز با توجه تعبدی بودن فروع دین، آیا می توان اصل ولایت فقیه را یک...

تبلیغات