مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/اسلام شناسی/اسلام و اقليت‌ها
آخرین پرسش و پاسخ - اسلام و اقليت‌ها

رفتار مسلمانان با مردم اسپانيا و اندلس چگونه بوده است؟

آيا اسلام نسبت به اقليّت هاى مذهبى برخورد خشونت آميز دارد؟

نقش مسلمين در تداوم زندگى يهوديان را بیان کنید.

آيا در ايران قبل از اسلام آزادى مذهبى وجود داشته و حقوق اقليّت ها رعايت مى شده است؟

آيا قرارداد پرداخت جزيه با غير مسلمين عادلانه است؟

آيا اين كه گفته شود «اسلام نسبت به اديان قبلى و آنچه قبل از اسلام بوده چند گام به پيش رفته و انسانى تر شده است و حال بايد سعى كنيم آن ها را هر چه بيش تر انسانى تر كنيم، چون همه ى تغييرات...

آيا آيات قرآن اين سخن را تأييد مى كند كه «عيسى به دين خود، موسى به دين خود»[1] و بر امكان رستگارى پيروان تمام اديان تأكيد دارد؟[2] آيا پيامبر(صلى الله عليه وآله)اهل كتاب را به كتاب...

با اين كه اقليت هاى مذهبى، شهروند كشور اسلامى اند و شهروندان از حقوق برابر بهره مند هستند، گرفتن جزيه چه توجيهى دارد؟ آيا اين يك نوع باج گيرى نيست؟

چند نمونه تاريخی بر اثبات جزيه در برابر حمايت مسلمانان ذکر نمایید.

آيا جزيه عقوبت كفر است؟

مقدار جزيه چقدر است؟ چرا در زمان ما در بلاد اسلامى از غيرمسلمين جزيه گرفته نمى شود؟

قرار داد با كفّار دايمى است يا موقّت؟ استيمان و هدنه به چه معناست؟

چه گروه هايى از اهل ذمّه از پرداخت جزيه استثنا شده اند؟

شرايط عقد ذمّه چيست؟

اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود؛ الف) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟ ب) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل، بزهكارى، جاسوسى، مواد مخدر،...

حق انتخاب مسكن يك حقّ طبيعى براى همه ى انسان هاست؛ چرا كفّار از اين حقّ محروم اند؟

چرا فروش قرآن كه كتاب هدايت است، به غير مسلمانان ممنوع است، آيا اين عمل جلوگيرى از هدايت آنان نيست؟

با اين كه حقّ انتخاب همسر با توجّه به خصوصيّات اخلاقى افراد صورت مى گيرد، چرا اسلام پيروان خود را از ازدواج با كفّار (يهود، نصارى و زردشت) منع كرده است؟

آيا يهود و نصارى مشرك اند؟

اگر مكه حرم امن الهى است[1]، چرا از ورود اقليّت ها به آن ـ حتّى به حجاز ـ جلوگيرى مى شود؟

تبلیغات