مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/اسلام شناسی/اسلام و توسعه
آخرین پرسش و پاسخ - اسلام و توسعه

آيا مفهوم رايج رزق مقسوم و اعتقاد به اين‌كه روزيِ هر كس از پيش تعيين شده است، باعث از دست رفتن انگيزه براي دست‌يابي به توليد بيش‌تر و رشد و توسعه نيست؟

آيا توسعه‌اي كه جامعه‌ي غرب ارائه كرده، مورد قبول اسلام است، يا بايد تعريف ديگري از توسعه، به خصوص،توسعه‌ي اقتصادي، براي جامعه‌ي اسلامي در نظر بگيريم؟

توسعه‌ي اقتصادي در اسلام، يك هدف است يا وسيله؟

آيا توسعه‌ي همراه با تكنولوژي پيش‌رفته و مدرن، با ارزش‌هاي اخلاقي ناسازگار است؟

مباني فرهنگي لازم براي توسعه‌ي اقتصادي چيست؟

الگوي توسعه در كشورهاي غربي، چه عواقب و پيامدهاي منفي و مثبتي را به همراه داشته است؟

برخي با مطرح كردنِ تفكرِ عدمِ سازشِ علم با دين،جدايي دين از سياست (سكولاريزم) را، راه دست‌يابي به توسعه مي‌دانند؛ علّت پيدايش اين تفكّر چيست و چه ارتباطي با توسعه دارد؟

آيا اسلام موافق و مشوّق توسعه است؟ كدام مفاهيم اسلامي توسعه را تسهيل و ترغيب مي‌كنند؟

برتري و عزّت جامعه‌ي اسلامي چه نقشي درجهت دست‌يابي به توسعه‌ي مورد نظر اسلام دارد؟

نظر اسلام نسبت به كار و تلاش به عنوان يكي ازعوامل توليد چيست؟ و چه محدوديت‌هايي براي آن قايل است؟

ملاحظه مي‌شود كه درجوامع اسلامي، امر توليد و نيزساير عرصه‌هاي اقتصادي، از اتقان لازم برخوردار نيست، كه اين امر، به نحوي به انضباط اقتصادي و توليدي لطمه مي‌زند؛ توصيه‌ي اسلام به مسلمانان...

آيا ديدگاه اسلام نسبت به دنيا و آخرت ـ كه دنياطلبي را نفي و آخرت گرايي را ترويج مي‌نمايد ـ يكي ازموانع رسيدن جوامع اسلامي به توسعه و پيش‌رفت مادّي نيست؟

آیا از نظر اسلام، كدام دنياطلبي و تلاش اقتصادی ممنوع است؟

آيا تأكيد بر زهد، قناعت و صرفه‌جويي، مانع رسيدن به توسعه‌ي اقتصادي است؟

آيا اعتقاد به قضا و قدر در ميان مسلمانان، مانع رسيدن آنان به پیشرفت‌هاي مادّي نيست؟

آيا توكل انسان مؤمن و يا جامعه‌ي ايماني به خداوند، مانع تلاش و كوشش براي رسيدن به وضعيّت بهترنيست؟

آيا اعتقاد به جاودانگي قوانين اسلام، مانع هماهنگي با مقتضيات زمان و رسيدن به پيشرفت‌هاي مادّي و حركت درمسير رشد و ترقي نيست؟

با وجود این که اسلام دارای فرهنگی غنی، پویا و حرکت آفرین است، چرا اکثر کشورهای اسلامی در زمره‌ی کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده قرار دارند؟

تبلیغات