مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/فرق، ادیان و مذاهب/کلیات
آخرین پرسش و پاسخ - کلیات

شبهه: پيروان اديان الهي در بسياري از برهه‌هاي تاريخ، مغلوب و مقهور انسانهاي نابكار عصر خود بوده‌اند.

هـرگاه اسلام ناسخ دينهاى ديگر است , چرا در برخى از آيات قرآن , هر يك از افرادو ملل جهان را اعـم از مـسـلـمان و يهودى و مسيحى و 000 در صورتى كه به خدا ايمان داشته باشد و عمل نيك انـجـام...

پـيـغـمبر اسلام مى گويد : به آيينى مبعوث شده ام كه عمل به آن براى همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟

مگر پيامبران سابق در كتابهاي خود نفرموده‌اند كه اسلام پس از آنها خواهد آمد و كاملترين دين است؟ چرا پيروان آنها به اسلام رو نمي‌آورند؟

آيا بعد از حضرت موسي و عيسي پيامبري مفسر آمده است؟

معيار اولوالعزم بودن يك پيامبر چيست؟ اگر شريعت مستقل معيار است در اين صورت بین حضرت آدم (ع) تا حضرت نوح (ع) چه شريعتي حاكم بوده؟

اولين فرقه اي كه بعد از پيامبر (ص) به وجود آمد چه فرقه اي بوده است؟

در تفسير آيات و روايات مربوط به شفاعت چه اختلافي ميان مذاهب وجود دارد؟

چه تفاوتي بين اديان الهي وجود دارد؟

فلسفه پيدايش فرق مختلف اسلامي چيست؟

محورهاي وحدت در حوزه اديان توحيدي, چيست ؟

درمورد ادیان شرق آسیا چرا مطلب قابل توجهی یافت نمی شود؟

تبلیغات