مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/فرق، ادیان و مذاهب/اسماعیلیه
آخرین پرسش و پاسخ - اسماعیلیه

آيا قائم آل محمد (عج) در اسماعيليه با اماميه يك مفهوم دارد يا خير؟

عقايد اسماعيليه از كجا و توسط چه كساني انتشار پيدا كرد؟

فرقه اسماعيليه چگونه بوجود آمده است؟

آيا اسماعيلي مذهب ها همان اسماعيليان قرن هفتم هستند يا با بهائيان مختلط شده و التقاطي هستند؟

اصول عقايد اسماعيليه چيست و چه تفاوتي با اماميه دارد؟

اماميه اين همه احاديث در رابطه با امامت اسماعيل را چگونه رد مي‌ كند؟

فرقة اسماعيليه چه عقايدي دارد؟

باطنيه، قرامطه، دروزيه و اسماعيليه چهار گرايش مختلف است از يك فرقه يا صرفاً نامهاي يك فرقه خاص است؟

آيا اسماعيليه داراي فرقه هاي مختلف مي باشد، توضيح دهيد؟

در كدام كشورها اسماعيليه حضور دارد و رهبري آنان در عصر حاضر به عهده چه كسي است؟

چه نقدهاي كلي بر فرقه اسماعيليه وارد است؟

آيا اسماعيليه معبدي مخصوص دارند يا مساجد مسلمانان معبد آنان نيز می باشد؟

آيا اسماعيليه آقا خانيه به شريعت عمل مي كنند نظر آنها در مورد نماز چيست؟

آيا درست است كه اسماعيليه در دورة الموت شريعت را لغو كردند؟

آیا امام حاضر اسماعيليه بيشتر از امام غايب اثني عشريه به درد مسلمانان نمي‌خورد؟

اگر شيعه اسماعيليه را قبول ندارد، چرا به كتاب دعائم الاسلام ابوحنيفه شيعي (قاضي نعمان) استناد مي‌كند؟

پس از مطالعه کتاب «خداوند الموت» برخی از انحرافات اسماعلیه پی بردم، لطفا در مورد کتاب فوق، نویسنده و مترجم آن توضیح دهید؟

تبلیغات