مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/فرق، ادیان و مذاهب/اهل سنت
آخرین پرسش و پاسخ - اهل سنت

نام اهل سنت از چه زماني وضع شده و چند اصطلاح دارد؟

معتزله با ماتريديه چه فرقي دارد؟

چرا بعضي از خلفاي بني عباس با معتزله خصومت داشتند؟ و علت انقراض اين فرقه چه بوده؟

اشعريه و معتزله از نظر عقيده چه اختلافي با هم دارند؟

چه نقدهاي كلي بر معتزله وارد است؟

چگونگي پيدايش مذهب اشعري را توضيح دهيد.

عقايد اشاعره را بيان نموده و وجه تمايز آن را از عقايد اهل حديث توضيح دهيد؟

موسسين و علماء نامدار اشاعره چه كساني هستند؟

چه رابطه اي بين اشاعره و ماتريديه وجود دارد؟

چه نقدهاي كلي بر اشاعره وارد است؟

تاسيس معتزله به چه زماني و به چه كسي بر مي گردد؟

به چه كساني مرجئه مي گويند، شعوبيه سني است يا شيعه؟ آيا نهضت سنباد در ايران ضد اسلامي بوده است؟

تاريخچه و اعتقادات اصلي فرقه حنبلي چيست ؟ و موارد اختلافي آن با شيعه در كجاست ؟

تاريخچه و اعتقادات اصلي فرقه مالكي چيست ؟ و موارد اختلافي آن با شيعه در كجاست ؟

چرا اهل سنت در كتب خود به عمر و ابوبكر و عثمان (رضي الله) ولي به علي ـ عليه السلام ـ (كرم الله وجهه) خطاب مي كنند؟

عمر و ابوبكر كمك هاي شاياني به اسلام كردند و حتي اخلاق مناسبي داشتند به چه علت نفاق ورزيدند آيا به خاطر پول، قدرت و يا فشار ديگران بود؟

تاريخچه و اعتقادات اصلي فرقه شافعي چيست ؟ و موارد اختلافي آن با شيعه در كجاست ؟

تاريخ پيدايش مذهب ماتريدي را بنويسيد؟

لطفا چند مورد از متون مورد اعتماد ماتريديه را نام ببريد؟

بنيانگذار مسلك ما تريديه كيست؟

تبلیغات