مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/فرق، ادیان و مذاهب/اهل حق
آخرین پرسش و پاسخ - اهل حق

شبهه: شما شيعيان حضرت علي ـ عليه السّلام ـ را فقط اسماً دوست داريد و اِلّا مانند اهل حق، مقام وي را بزرگ مي‌داشتيد.

چه نقدهای کلی بر فرقه اهل حق وارد است؟

فرقه علي اللهي ها آيا همان غاليان و سر طالبي ها هستند؟ شيعه هستند يا سنّي؟ اينكه منكر نماز و روزه هستند نجس و كافرند يا نه؟

اهل حق همه امامان را قبول دارند، چرا شما شيعيان آنان را به دلايل واهي غالي مي‌شماريد؟

در مورد ميترائيسم توضيح دهيد و اینکه آيا اينها با علي اللهي ها اشتراكاتي دارند؟

بنيانگذاران اهل حق را معرفي نموده و بگوييد در عصر حاضر رهبري اين فرقه به عهده چه كسي مي باشد؟

در مورد تاريخ و چگونگي به وجود آمدن فرقه مكتب توضيحاتي داده شود؟

چه نقدهاي كلي بر فرقه اهل حق وارد است؟

نذر در آيين اهل حق با نذر شيعيان چه فرقي دارد كه اين امر، عيب اهل حق شمرده مي شود؟

فرقه نصيريان با اهل حق چه رابطه اي دارد؟

فرقه علي اللهي در كدام يك از شهرهاي ايران ساكنند و عقايدشان چيست؟

آيا اهل حق داراي فرقه هاي متعددي مي باشد؟ توضيح دهيد.

در اطراف زنجان فرقه اي هست به نام سرطالبي لطفاً عقايد و موقعيت آنها را و علل گرويدن به اين فرقه را بنويسيد؟

تبلیغات