مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/فرق، ادیان و مذاهب/بهائیت
آخرین پرسش و پاسخ - بهائیت

بهائيت چگونه به وجود آمده است؟

چه عواملي در پيدايش بهائيت نقش داشته است؟

آيا بهائيت از فرقه هاي اسلام است يا خود دين و مذهبي جدا مي باشد؟

بهائيت يك دين است يا يك گروه و حزب سياسي؟

رابطه بابيت با بهائيت چيست؟ لطفاً توضيح دهيد؟

چرا بهائي ها علي محمد باب و حسين علي نوري را امّي معرفي مي كنند؟

زندگي نامه ی رهبران بهائيت از اول تا عصر حاضر را به طور مختصر بيان كنيد؟

آيا واقعاً باب و بهاء ادعاي بابيت، نيابت، مهدويت، نبوت، الوهيت، ربوبيت نموده اند و آيا اين ادعا ها خود دليلي بر بطلان اين فرقه نمي تواند باشد؟

آيا روحانيون فرقه‌هاي بابيت و بهائيت را به وجود آورده‌اند؟

امام زمان بهائيت كيست؟ و چه رابطه اي با امام زمان شيعه و سني با اين اسم و رسم دارد؟

آيا اعتقادات بهائيت با موازين علمي و عقلي منطبق است؟

بهائيت چيست و چه عقايد و احكامي دارد؟

چه نقدهاي كلي بر فرقه بهائيت وارد است؟

چرا بهائيت را نجس مي دانيم و فرق بين ما و آنها در چيست؟

بهائيان آيه «فمن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه» را چگونه توجيه مي‌کنند؟

اگر اتحاد عالم محور تعاليم بهاءالله است با چه مؤونة علمي، اعتقادي و فرهنگي مي تواند عالم را متحد گرداند آيا بين خود بهائي ها اصلاً اختلافي نیست؟

خاتم النبيين در قرآن به چه معنا است (بهائيت ادعا دارند كه به معناي نگين انگشتر مي باشد.) لطفاً توضيح دهيد.

تفاوت عقايد بهائيت با عقايد اديان آسماني در چيست؟

چگونگي ازدواج و طلاق و مهريه بهائيت و خطبه هاي آن را بيان كنيد و ازدواج با چه كساني را جايز و با چه كساني غير مجاز مي دانند؟

چه عواملي در گرايش پيروان بهائيت به سوي بهائيت مؤثر بوده است؟

تبلیغات