مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/پیامبر اعظم /پیامبر و مخالفان
آخرین پرسش و پاسخ - پیامبر و مخالفان

چرا پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ در جنگ بدر وقتي بر چاه‌هاي آب مسلط شد آن‌ها را پر كرد و مانع از آب خوردن کفار شدند؛ در حالي كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و امام حسين ـ عليه...

چرا پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ در پيمان عقبه اول که با اهل يثرب بسته شد فقط به شروطی مثل (دزدي و زنا نکردن،پيروي از ايشان و توحيد) بسنده کردند و هيچ حمايت عملي از اهل یثرب...

آيا پيامبر اکرم-صلی الله علیه وآله- دستور کشتار عده اي از اقليت هاي مذهبي به خصوص يهوديان را داده است؟ چرا؟

در جنگ بدر چرا پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ تعداد زيادي از دشمن را کشت؟

آيا پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ دربازگشت از طائف و ورود به مکه از حمايت مشرکان برخوردار گردید ؟

با توجه به اين که مسيحيان مقابل پیامبر-صلی الله علیه وآله- برای جنگ صف آرایی کردند؛ اما قرآن در آيه 82 سوره مائده مي فرمايد: دشمن ترين مردم نسبت به مسلمانان يهود هستند ؟

معنای رفق و مدارا در سيره نبوي چیست ؟

علت جنگ خيبر و ساير جنگها با يهوديان در صدر اسلام چه بوده است، با توجه به این نکته ، اسلام به چه صورت به زندگي مسالمت آميز با اهل کتاب اشاره دارد؟

طبق آية 68 سوره مائده، پيامبراکرم ـ صلي الله عليه وآله ـ از اهل كتاب نمي‌خواست كه اسلام بياورند و از آنها اقامه كتاب آسماني خودشان را مي‌طلبيد. آيا اين مطلب درست است؟

آيا اين درست است که علت جنگ بدر به خاطر غارت اموال مشرکین توسط پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بوده است؟ لطفا علاوه بر استناد به منابع مسلمانان به منابع نویسندگان دیگر ادیان...

آيا مردان، حق استفاده از زناني که طي جنگ اسير مي شوند را دارند؟ آيا پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله ـ با جويريه چنين رفتاري نکرد؟ آيا رأفت اسلام با زنان اين گونه است؟

داستان كامل مباهله نجران كه بين پيامبر-صلی الله علیه وآله- و مسيحيان صورت گرفت چگونه بوده است؟

چرا پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله ـ با مشرکین پيمان حديبيه را امضاء کردند ؟

آیا مبنای پیامبر ـ صلي الله عليه وآله ـ در برخورد با مخالفان حذف آنها بوده است؟

آيا سورة كافرون نوعي مصالحه پيامبراکرم ـ صلي الله عليه وآله ـ با مشركين نبوده است كه دين شما براي شما و دين من براي من، من راه خودم را مي روم و شما هم راه خودتان؟

چرا پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ دستور ترور يکي از دشمنان اسلام را صادر نمود ؟

در مورد جنگ پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ با يهود بني نظير و بني قريظه کاملا توضیح دهیدکه دقيقا چه اتفاقي افتاد؟ آيا ممکن است که حقوق يهوديان در این جنگها نقض شده و خونشان به...

چرا مسلمانان در صدر اسلام به کاروان مشرکين حمله مي کردند و اين کار چه توجيهي می تواند داشته باشد ؟

چرا پيامبر-صلی الله علیه وآله- بر منافقين نماز مي خواند با توجه به اینکه از کفار بد تر هستند وپیامبر آنها را می شناخت؟

درحالیکه درپذیرش دین اجبار نیست چرا پيامبر از پيروان اديان ديگر جزيه مي گرفت؟

تبلیغات