مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/پیامبر اعظم /پیامبر و آیین جهانی
آخرین پرسش و پاسخ - پیامبر و آیین جهانی

تاريخ بعثت پيامبر-صلی الله علیه و آله - قبل از نزول دفعي قرآن بوده است يا بعد از آن؟

پیامبراکرم-صلی الله علیه و آله - در دعوت صدر اسلام فرمود ایمان بیاورید تادیگران در مقابل شما ذلیل شوند منظور چه بود؟

چرا پیامبر اسلام-صلی الله علیه و آله - به دین مسیحیت که در آن موقع جدیدترین و کامل ترین بود نگروید؟

اگر زبان مادري پيامبر اسلام حضرت محمد ـ صلي الله عليه وآله ـ فارسي يا انگليسي بود، آیا قرآن به آن زبان نازل می گشت؟

دعوت سري (پنهانی) پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله - در صدر اسلام چگونه بوده است؟

آيا اين همه تأكيد بر «عقل» و «فهم» در معارف ديني صحيح است؟ چرا مانند ساير كيش‏ها و مسلك‏ها پايه ريزي مذهبي در اسلام بر اساس احساسات و شهود باطني نيست؟

دين حق كدام است؟ آيا همين است كه از منابر و حوزه صادر مي‌شود؟ آيا سليقه شخصي در استنباط از منابع، حكم خدا را دچار تشكيك نمي‌كند؟

در پذيرش دين خداي متعال در آية كريمة لا اكراه في الدين به انسانها اختيار داده‌است، چرا اين اختيار در خارج شدن از دين وجود ندارد و فرد مرتد محسوب مي‌شود؟

مسيحيان مي گويند: دين اسلام را حضرت عيسي(ع) بشارت نداده و خود قرآن نيز مي گويد كه «عيسي آمدن پيامبري را كه نامش احمد است» بشارت داده ولي پيامبر اسلام نامش محمد- صلي الله عليه و آله-...

پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ پيش از بعثت بر چه آئيني بودند؟

خداوند متعال مي فرمايد: اين کتاب آسماني را نازل کرديم تا مردم مکه و اطراف آن را به پاداش الهي بشارت دهي. خدای تعالی هيچگاه مردم را به خاطر غفلت مجازات نمي کند، بلکه قبلاً براي راهنمائي...

چگونه مي‌توان خرافات دين را بازشناسي كرد؟ نمونه‌هايي را به عنوان مثال ذکر کنيد؟

چرا بايد دين اسلام را انتخاب كرد؟

پيامبر خاتم در اديان آسماني ديگر (تورات و انجيل) چگونه شناخته شده اند؟

چرا خدا پيامبراکرم-صلی الله علیه و آله -را از مردان پارسي انتخاب نکرد؟ با توجه به اين که علم در ايران بسيار پيشرفت کرده بود و کار پيامبر بسيار آسان مي‌شد؟

آیا دین حضرت محمد صلّي الله عليه و آله حاصل ارتباطی بود که با راهبان مسیحی داشت ؟

حضرت محمد-صلی الله علیه و آله - چه مذهبي داشتند؟

آيا روايت معتبري دال بر اينکه پيامبر اکرم- صلی الله علیه و آله - در غار حراء مبعوث شدند وجود دارد؟ زيرا برخي از علما اين را صحيح نمي دانند و مکان بعثت را مسجد الحرام مي دانند؟

چرا پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نتوانست در زمان خود عدالت فراگير ايجاد کند ولي حضرت مهدي – علیه السلام- می تواند عدالت گستر جهاني باشد؟آيا اين مسئله با برتري جايگاه پيامبر نسبت...

با توجه به تاخر زماني حضرت موسي(ع) و حضرت عيسي(ع)، نسبت به پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ چرا خداوند به حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ دستور داده است كه از آئين ابراهيم (ع)...

تبلیغات