مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حدیث شناسی/رجال الحديث
آخرین پرسش و پاسخ - رجال الحديث

آیا حدیثی که در پشت اسکناسهای 5000 هزار تومانی به نقل از پیامبر (ص) آمده است جعلی می باشد یا خیر؟ (اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد.)

من شنیده ام که عمر ابوهریره راوی سنی، را به علت جعل حدیث دروغین صراحتا توبیخ کرد و کتک زد، آیا این حقیقت دارد؟ اگر ممکن هست جهت مراجعه، منبعی را نیز ذکر کنید.

در رابطه با سند دعاي عرفه كه پسران غالب اسدي راوي آن هستند، آيا كفايت مي‌كند؟ آيا ائمه اين دعا را تأييد كرده‌اند؟

تواتر كه معمولاً در دفاع از احاديث شيعه طرح شده، قابل قبول نيست زيرا در مسلك اهل سنّت نيز تواتر هست؟

روايات تحريف قرآن را علماي شيعه متواتر مي‎دانند يا مستفيضه؟

وجوه وثاقت حديث در نزد شيعه، چيست؟

به چه احاديثي مي‎توان اطمينان كامل پيدا کرده و آن را نقل نمود؟

شیعه روایت کسی که امامی از ائمه شان را قبول نداشته باشد رد می کنند و روایات اصحاب را به همین خاطر قبول نمى كنند، اما با پیشینیان شیعه شان که امامت بعضی از ائمه را قبول نكرده اند اینگونه...

گاهی گفته می شود: اکثر روایات کافی بی اعتبار و غیر قابل پذیرش است و از این رو نمی توان بر اساس روایات کافی برای ائمه فضائل فرا بشری مثل علم غیب و...؛ اثبات کرد. شاهد این گفتار سخنی...

چگونه می توان به تاریخ اعتماد کرد؟ شاید تاریخ را بر اساس اغراض و اهداف شخصی تحریف کرده اند و جعل باشد؟ پس چگونه به احادیث می توان اعتماد کرد؟ آیا امکان دارد که افراد با مشخصات ذکر شده...

کیفیت اطمینان به توقیعاتی که از سوی امام زمان (ع) به ما رسیده است چیست؟

آیا محمّد بن الحسن الصفّار، از نمایندگان مفوّضه بودند؟

گفته شده که کلینی ملاکاتی برای حدیث صحیح بیان کرده است که بر آن اساس در کتاب کافی احادیث صحیح کمی وجود دارد؟ و شاهد این مطلب تدوین کتبی است که بعد از کلینی نوشته شده است، از این رو...

اصحاب اجماع به چه كساني گفته مي شود؟

آيا ابن جنيد اسكافي عمل برقياس مي‌كرده؟ اگر بله، چطور شيعه قلمداد مي‌شود؟ نمونه‌اي از كتابهاي او را معرفي كنيد؟

شبهه: حديث كساء از نظر سند مخدوش است و بيانگر فضيلتي هم نيست.

شبهه: حديث ثقلين در بين شيعيان فقط جنبه شهرت پيدا كرده و مشهور شده است و از جهت علم رجال و درايه اعتباري ندارد!

احاديث دروغين توسط چه كسانى ساخته و پرداخته شده است؟

آیا گروه هایی همانند غلّات و مفوضه توانسته اند روایاتی جعلی خود را با وصف تواتر یا با اسناد صحیح در تراث شیعی وارد کنند و اگر توانسته اند امروز کتب و جوامع روایی ما تا چه اندازه متأثر...

آیا احمد بن محمّد بن یحیی العطار راوی موثّقی بود؟ اگر، چنانچه مرحوم خوئی درباره وی می گویند، ایشان راوی مجهولی بود، پس چطور می شود به کتاب بصائر الدرجات اطمینان کرد وقتی تمام اسناد...

تبلیغات