مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/غدیر شناسی /حدیث غدیر
آخرین پرسش و پاسخ - حدیث غدیر

متن حديث غدير را آن‌گونه كه شيعيان نقل مي‌كنند، چگونه مي‌توان از نظر علم درآيه و رجال اثبات نمود؟

منظور از عبارت (واعلم کل ابيض و اسود) در خطبه غدير چيست؟

راویان حدیث غدیر چه کسانی هستند؟

آيا در اين كه آيه ولايت يا همان آيه 55 سوره مائده درباره حضرت علي(ع‌) است اتفاق نظري وجود دارد؟

واقعه غدیر در چه سالی رخ داد؟ منظور از ثقل اکبر و ثقل اصغر چه کسانی هستند؟کدام سوره در شأن حضرت علی نازل شد؟ چه کسانی در آغاز با علی بیعت نکردند؟

پيامبر(ص) در خطبه غدير بر چه مسايلي بيشتر تأکيد کردند؟

چه دلیلی بر صحت برداشت شیعه از حدیث غدیر،که مولی را به معنی سرپرست می دانند، وجود دارد؟

منظور از تولي و تبري که در حديث غدير به آن اشاره شده (اللهم وال من والاه و عاد من عاداه) چيست؟ به طور كامل؟

متن اصلی خطبه غدیر همراه با ترجمه آن را ذکر کنید.

اهل سنت معتقدند در جريان غدير حديث «من کنت مولاه فهذا علي مولاه» ادامه دارد که شيعه از ترس روشن شدن حقيقت آن را پنهان کرده است؟

آيا حديث غدير از طريق زنان هم نقل شده است ؟

آيا حديث غدير در كتب معتبر اهل سنت يا صحاح سته ايشان نيز آمده است؟

تبلیغات