مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/فرهنگ جهاد و دفاع /ارزش شهادت
آخرین پرسش و پاسخ - ارزش شهادت

چگونه فردي كه گناهكار است مي رود و كشته مي شود شهيد محسوب مي شود (نمونه اش در جنگ تحميلي) مگر شهادت دري از درهاي بهشت نيست كه خداوند آن را بر روي بندگان خاص خود باز مي كند؟

با توجه به اينكه شهيد كسي است كه در راه خدا جهاد كند و كشته شود، چرا به كساني كه در برخی حوادث مثل سقوط هواپيمای نظامی کشته می شوند را شهيد مي‌گويند؟

آيا ترويج فرهنگ شهيد و شهادت منجر به ترويج فرهنگ خشونت در جامعه نمی شود؟

آيا هر شخص كه در جنگ كشته مى شود شهيد است و جایگاهش در بهشت است؟ مقام شهداء نزد خداوند متعال تا چه حد و مرتبه اى است؟

بعد از فتح خرمشهر كه ما مثل قبل از آن، در حال دفاع نبوديم، آيا شهداى آن زمان شهيد محسوب مى شوند؟

چگونه مي‎توان فرهنگ شهادت را در جامعه گسترش داد؟

آيا شهيد يا مؤمن در اين دنيا مي‏توانند مشكل كسي را حل كنند؟ در آخرت چطور؟ آيا در قرآن و احاديث به آن اشاره شده است؟

در اسلام به چه کسي شهيد اطلاق ميشود؟ شهيد زنده کيست؟انواع و اقسام شرايطي که از ديد اسلام کسي که آنها را داراست شهيد محسوب ميشود چيست؟

شهادت را تعريف كنيد و بگوئيد كشته شدن افراد در ساير كشورها كه براي دفاع از كشورشان انجام مي شود شهادت محسوب مي شود يا خير؟ و آيا اين كار اجري دارد يا خير؟

آيا اين درست است که خداوند در قرآن (آيات 4 ـ 6، سوره محمد، 5 و 29 سوره توبه، 33 و 35، سوره مائده، 39 و 65 سوره انفال، 74 و 76 و 95 سوره نساء) می فرمايد: تنها راه رستگاري و بهشت رفتن...

چند نمونه از وصيت هاي شهداي 8 سال دفاع مقدس را ارائه دهيد ؟

آيات مربوط به جهاد و شهادت كه در قرآن آمده چه تعداد است نام سوره و شماره آيه را ذكر كنيد.

آيا عمليات استشهادي مبارزين مسلمان و آزاديخواه مصداقي از ترور است؟

تبلیغات