مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/انقلاب اسلامی ایران /ساختار رژیم پهلوی
آخرین پرسش و پاسخ - ساختار رژیم پهلوی

ساواك چه زماني توسط چه كسي و با چه اهدافي تشكيل شد؟

چرا حکومت شاهنشاهی را 2500 ساله می نامند؟ مگر از چه زمانی شروع شده و اوّلین پادشاه که بوده است؟

کدام نخست وزیر ایران بود که بهائیت را ترویج می داد؟

اوضاع اقتصادي ايران در دوره پهلوي چگونه بود؟

بهاييان در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي چه نقشی داشتند ؟

چرا دوران ساواک، اينقدر به مردم زور مي گفتند؟

لطفا در مورد شخص امير عباس هويدا ، گرايش هاي ديني و مذهبي ايشان ، دوران نخست وزيري و نحوه کشته شدنش توضيحات جامعي بدهيد.

آيا فسادهاي اخلاقي زنان درباري خاندان پهلوي صحت دارد؟

از لحاظ شخصيتی محمدرضا پهلوی چه ويژگی هايی داشت که در برابر امواج انقلاب اسلامی طاقت نياورد لذا تصميم به فرار گرفت و در نهايت رژيم هم سقوط کرد ؟

اقدامات رضاخان را چگونه باید ارزیابی کرد؟

به نظر شما مشخصه‎هاي جاهلي قبل از انقلاب اسلامي ايران چه مواردي بودند؟

ساختار سياسي در دوره پهلوي دوم و به ويژه در آستانه وقوع انقلاب اسلامي چگونه بود؟

تبلیغات