مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/فریضه انتخابات /مظهر مردم سالاری دینی
آخرین پرسش و پاسخ - مظهر مردم سالاری دینی

معني مردم سالاري ديني چيست؟ چرا در سال هاي اخير از اين واژه بيشتر استفاده مي شود؟

آيا دموکراسي و انتخاب مردم منبع مشروعيت ارزش هاي اجتماعي و بشري می باشد؟

مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي چگونه با هم سازگار می گردد؟

چرا آراي مردم پايه و اساس مشروعيت حاكميت و مناصب در جمهوری نيست ؟

آيا اين درست است كه در جامعه ما نوجواناني كه از سياست و قانون اطلاعات كمي دارند رأي‌شان با يك محقق و قانون‌دان و فرد باتجربه در انتخابات بسيار مهم رياست جمهوري يكسان است ؟

نقش و"جايگاه مردم در نظام جمهوري اسلامي"و به طور کلي نظام مبتني بر مردم سالاری دينی چگونه است؟

در دموکراسی ملاک و معيار مراجعه به آراء عمومی و پذیرفتن رأی اکثریت است آيا این با اسلام مغایرت ندارد اگر عموم مردم اشتباه فکر کنند و اشتباه انتخاب کنند چرا از آن ها پیروی کنیم؟

آيا حاكميت مردم در مقابل حاكميت الهي است يا با آن قابل جمع است؟

آيا امام (ره) راي مردم را از عوامل مشروعيت نظام مي دانستند؟

مردم سالاری دينی در ايران به غير از برگزاری انتخابات، چه شباهت ديگری با دموکراسی دارد؟

تبلیغات