مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/فریضه انتخابات /مشارکت و انتخاب آگاهانه
آخرین پرسش و پاسخ - مشارکت و انتخاب آگاهانه

ريشه تفاوتی که کارکرد انتخابات در دو نظريه مردم سالاري ديني و دموكراسي غربي دارد در چيست؟

آيا مسئولين در کشور ما همه توسط مردم انتخاب می شوند و پاسخگو هستند؟

اگر مشارکت در انتخابات کم شود چه تأثيري بر نظام دارد؟

چه ضرورت و فائده ای دارد که مردم رای بدهند و رئیس جمهور انتخاب کنند.انتخاب مردم چقدر می تواند در اداره کشور اثرگذار باشد؟

چه ضرورتی دارد که در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کنیم؟

چه موانعي بر سر راه تحقق همبستگي ملّي و مشاركت عمومي وجود دارد؟

با وجود اينكه انتخابات وظيفة هر ايراني است بعضي افراد به دليل اينكه حكومت ما حكومت شايسته اي نيست و تبعيض در جامعه وجود دارد شركت نمي كنند چگونه مي توان اين افراد را توجيه كرد؟

چرا هميشه مشاركت و انتخاب مردم به عنوان اداي تكليف خواسته می شود و مشاركت مردم كمتر به عنوان حق تلقي می گردد؟

ضرورت تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا چيست ؟ و ازمنظر قانوني چه وظايفي بر عهده اين شوراها گذاشته شده است؟

برای این که انگیزه مشارکت مردم در انتخابات بالا رود و حضور حداکثری آنان در انتخابات شکل بگیرد چه باید کرد؟

چه عواملی می تواند مانع مشارکت مردم در انتخابات گردد؟

آيا تعدّد احزاب در انتخابات خوب است؟

انتخابات رياست جمهوري در ايران چه تفاوتي با آمريكا از حيث شكلي و قوانين مربوطه دارد؟

آيا حضور مردم در انتخابات ايران يک شبه دموکراسی را در ايران فراهم آورده است؟

چگونه می گویید انتخابات در ایران آزاد است در حالی که مانع شرکت مخالفان در رقابت های انتخاباتی می شوید؟

در يك حكومت ديني و كشوري كه مي خواهد با انديشه و زير بناي قرآن و سنت حركت كند، رقابت سياسي براي خدمت كجا معنا مي يابد؟

مردم و راي آنها در ساختار اساسي جمهوري اسلامي چه جايگاهي دارد؟

آيا رقابت به عنوان شرط دموکراسی در انتخابات ايران وجود دارد؟

راه‌كارها و اقداماتي كه مي‌تواند منجر به تقويت و افزايش مشاركت عمومي شود چيست؟

تبلیغات