مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/مهدویت و انتظار/شناخت امام زمان/ویژگی‌های امام
آخرین پرسش و پاسخ - ویژگی‌های امام

شباهت‌های امام مهدی (عج) با امام حسین (ع) چیست؟

رابطه شب قدر با امام عصر (عج) چیست؟

آیا در شب‌ قدر نامه اعمال ما محضر امام زمان (عج) تقدیم و ایشان آن را امضا می‌نمایند؟

اگر خدا ستار العیوب است، پس چرا امام زمان ناظر اعمال ما است؟

آیا پیامبر (ص) مظهر رحمت بود و امام زمان (عج) مظهر انتقام است؟

حضرت مهدی (عج) چگونه نظم دهنده عالم هستی هستند؟

معنی «عدمه منّا» چیست و آيه «امن يجيب...» چه ارتباطی با امام زمان دارد؟

شباهت‌های امام زمان (عج) به پيامبر اكرم (ص) چیست؟

چگونه امامت امام زمان علیه السلام در 5 سالگی ممکن است؟

امام زمان علیه السلام چگونه رابط عالم غیب و طبیعت هستند؟

چگونه حضرت مهدی علیه السلام که پنج ساله بودند، امام و پیشوای مسلمین شدند؟

امام مهدى علیه السلام از لحاظ رفتار اجتماعى چه ویژگى هایى دارند؟

فضیلت های امام مهدی علیه السلام در مقایسه با حضرت عیسی علیه السلام چیست؟

چگونه امام زمان علیه السلام که در یک مکان هستند ناظر همه جا می باشند؟

آیا سن و چهره حضرت مهدی علیه السلام تاکنون تغییر کرده است؟

آيا امام عصر (عج) مجردند، يا دارای همسر و فرزندند تا بتوانند درد تنهايی را تحمل كنند؟

تبلیغات