مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/مهدویت و انتظار/مهدی باوری/منجی گرایی در ادیان
آخرین پرسش و پاسخ - منجی گرایی در ادیان

منجی آخرالزمان حضرت مهدی علیه السلام است یا حضرت عیسی علیه السلام؟

آیا اهل سنت به امام مهدی علیه السلام اعتقاد دارند؟

اعتقاد به مهدویت در ادیان دیگر چگونه است؟

مقوله «مهدویت» و اعتقاد به منجی موعود در سایر ادیان الهی چگونه است؟

اوصاف یاران منجى در اناجیل چیست؟

در سایر ادیان و کتب آسمانی از مهدی موعود چگونه یاد شده است؟

آیا در کتاب هاى هندیان و برهماییان، به مصلح آخرالزمان اشاره شده است؟

اعتقاد به موعود و منجی چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟

آیا مسأله مصلح بزرگ در میان ادیان دیگر نیز مطرح بوده است؟

آیا همه ادیان آسمانی با اصل مهدویت موافق هستند؟

آيا عقيده به منجى و مهدويت عقيده اى شرقى است؟

آيا مذاهب اسلامى بر اصل ظهور امام زمان عليه السلام اتفاق نظر دارند؟

آیا اهل سنّت، به ظهور امام مهدى علیه السلام در آخرالزمان اعتقاد دارند؟

وجود باورهای شبه مهدويت در اديان غير الهی چه توجيهی دارد؟

آیا عقیده ظهور منجى، در میان غربى‏ ها و سایر اقوام نیز مطرح بوده است؟

آيا در كتاب مقدس يهود سخن از انتظار فرج به ميان آمده است؟

مقصود از انتظار مسيحا چيست؟

آيا مكاتب فلسفى نيز انتظار فرج را امرى ارزشى مى‌دانند؟

دیدگاه انجیل و مسیحیان درباره موعود چیست؟

تبلیغات