مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/ تاریخ پیامبران/ابراهیم علیه‌السلام
آخرین پرسش و پاسخ - ابراهیم علیه‌السلام

آيا حضرت ابراهيم كتابي داشته است ؟

برای اینکه ساره همسر حضرت ابراهیم(عليه السلام) خودش پیشنهاد هاجر را برای ازدواج مجدد به حضرت ابراهیم(عليه السلام) کرده، توجیهی دارید؟

چـگونه ابراهيم به عمويش آزر وعده استغفار داد و طبق آيات قرآن مجيد به اين وعده وفا كرد , با ايـنـكـه آزر هرگز ايمان نياورد و در صف مشركان و بت پرستان بود واستغفار براى چنين كسانى ممنوع...

هـنگامى كه به ابراهيم گفتند : آيا تو بتها را شكسته اى گفت : اين كار را بت بزرگ كرده ; چگونه ابراهيم اين سخن را گفت با آنكه پيامبر است و معصوم و نبايد دروغ بگويد ؟

اگر ابراهيم (ع ) را نتوانيم پيرو آيين موسى (ع ) و مسيح (ع ) معرفى كنيم به طريق اولى نمى توانيم او را مسلمان بدانيم , زيرا او هزاران سال قبل از ظهور اسلام و پيغمبربوده است ؟پس چرا قرآن...

اگر حضرت ابراهيم عليه السلام معصوم است و ايمان كامل به خداوند دارد , پس چرامى گويد كه مى خواهم قلبم مطمئن شود . آيا عدم اطمينان همان شك نيست ؟

در آيـه 258 بـقـره آمده است كه نمرود با حضرت ابراهيم عليه السلام به محاجه پرداخت حضرت ابراهيم فرمود [ ربى الذى يحيى و يميت ] و نمرود پاسخ داد كه [ انا احيى واميت ] . نـمـرود در ايـن...

چـگونه يك فرد بت پرست و بت ساز ( آزر ) مى تواند پدر يك پيامبر اولواالعزم ( ابراهيم ) بوده باشد آيا وراثت در روحيات انسان اثر نامطلوبى در فرزند نخواهدگذارد ؟

اگر همه انبياء معصوم بوده اند , چرا حضرت ابراهيم (ع ) و يوسف (ع ) دروغ گفته اند؟

آيات نشان مى دهند كه پدر حضرت ابراهيم عليه السلام بت پرست بوده است . پس چگونه گفته مى شود كه همه نياكان حضرت محمد (ص ) موحد بوده اند ؟

اگـر هـمـه پيامبران , من جمله حضرت ابراهيم عليه السلام معصوم و موحد بوده اند، چطور ابتدا ايشان ستارگان را پروردگار خود مى داند و سپس متوجه مى شود كه آنهاخدا نيستند.

آيـه فـلما جن عليه اليل راى كوكبا 000 متعرض صابئين است و صابئين در شهرحران زندگى مـى كـرده انـد ; و حـضـرت ابـراهـيم عليه السلام مدتى پس از محاجه و شكستن بتها به اين شهر مهاجرت كرده...

در آيـه 76 از سـوره انـعـام آمـده اسـت فلما جن عليه اليل رءا كوكبا قال هذاربى اين آيه نشان مـى دهد كه حضرت ابراهيم عليه السلام در آن روز كه شبش گفت اين سياره يا ستاره پروردگار من است...

آيـا مـقـام نـبوت حضرت ابراهيم با ترسيدن از افراد منافات ندارد؟فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم و او حبس منهم خيفه قالوا لا تخف ( هود / 70 ) .

اگر حضرت ابراهيم عليه السلام معصوم بوده اند , پس چرا از خداوند درخواست مى كنندكه گناه او راببخشد و الذى اطمع ان يغفرلى خطيئتى يوم الدين ( شعراء / 82 )

چگونه ابراهيم از غروب آفتاب و ماه و ستارگان بر نفى ربوبيت آنها استدلال كرد ؟

چـگـونـه است كه خدا فرموده است كه مرا بخوانيد شما را اجابت مى كنم , اما حتى دعاى ابراهيم خليل (ع ) را نيز اجابت نكرد : 000 و اجنبنى و بنى ان نعبد الاصنام ( ابراهيم / 35 ) . زيرا قريش...

در قـرآن آمـده كـه ابـراهـيم به ستاره آسمان اشاره كرد و گفت اين خداى من است چگونه اين سخن را گفت در حالى كه پيامبر بايد موحد و يكتاپرست باشد ؟

در بعضي از تواريخ، حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ را جدّ اعلاي ايرانيان معرفي كرده‌اند. آيا ما ايرانيان از فرزندان يعقوب (فرزندان اسحاق بن ابراهيم ـ عليه السّلام ـ ) هستيم يا از فرزندان...

آيا پدر حضرت ابراهيم كافر بود؟

تبلیغات