مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/ تاریخ پیامبران/سایر مباحث
آخرین پرسش و پاسخ - سایر مباحث

در آيه 3 سوره سجده خداوند فرمود در هر ملتي پيامبري را برگزيديم. خداوند پيامبر را براي قومي فرستاد که پيامبري قبل از او نبود. با توجه به فاصله زماني بين ابراهيم پيامبر(ع) و حضرت رسول...

اسامي 12 نفر حواريون حضرت عيسي و 12 فرقه حضرت موسي چيست ؟ آيا در قرآن نامي از آنها آمده است ؟

روح اصلي تعليمات انبياء درباره اصول ديني چيست؟

آيا پيامبران همه در خاور ميانه نازل شدند ؟ چرا مگر در قسمتهاي ديگر جهان نياز به پيامبر نبود؟

آگاهي پيامبران و امامان از غيب چگونه است؟

در آیات قرآنی آمده است که برای هر ملتی یک هادی خواهد آمد. هادی مردم، بعد از حضرت عیسی(علیه السلام) و قبل از حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، چه کسی بوده است؟

لطفاً در باره وحی نبوی توضیح دهید؟

چرا هیچ پیامبری از میان زرد پوستان سرخ پوستان و سیاه پوستان و هندوها و… برانگیخته نشده است؟ آیا آنان نیاز به هدایت نداشتند؟ چرا همه پیامبران از میان عربها و عبریان بوده اند؟

چرا خداوند پیغمبری از جنس زنان برای بشریت نفرستاده است؟

ذوالكفل كیست؟ آیا او پیامبر بوده است؟

ويژگيهاي روش تبليغ پيامبران از ديدگاه قرآن چيست؟

تأثير تعليمات پيامبران بر تكامل تاريخ چگونه بوده است؟

وضع كتابهاى انبياء پيشين را شرح دهيد ؟

هدف اساسي بعثت انبيا چه بوده؟ و ديدگاه قرآن در اين باره چيست؟

با اينكه پيامبران معصوم بوده اند , پس مقصود از گناه و خطا كه به آنان نسبت داده شده است چيست ؟

شرايع الهى از نظر قرآن كدام اند , اولين شريعت الهى چيست ؟

آيا اطاعت از همه دستورات پيامبران، صحيح است؟

آيا پيامبران پيشين چون حضرت مسيح(ع) از نبوت پيامبر اسلام(ص) آگاه بودند؟

آيا پيامبران در دوره كودكى نيز از عصمت برخوردارند؟ چرا؟

تعداد پيامبراني كه در قبرستان وادي السلام دفن شده اند با ذكر نام مباركشان را بيان کنيد.

تبلیغات