مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ اسلام/امام سجاد علیه‌السلام
آخرین پرسش و پاسخ - امام سجاد علیه‌السلام

دوران امامت امام سجاد ـ عليه السّلام ـ و ياران معروف آن حضرت را به اختصار معرفي نمائيد.

آيا امام سجاد ـ عليه السّلام ـ با خلفاي معاصر خود ارتباط داشت و هدايايي از آنان گرفت؟

نقش امام سجّاد ـ عليه السّلام ـ در حماسة عاشورا و حفظ آثار آن چه بود؟

دوران امامت امام سجاد ـ عليه السّلام ـ و ياران معروف آن حضرت را به اختصار معرفي نمائيد.

با توجه به اينكه در كتابهاي تاريخ نوشته شده كه مختار مردم را به سوي محمد دعوت مي كرد آيا مختار مورد تأييد ائمه هست يا نه؟

دوران امامت امام سجاد ـ عليه السّلام ـ و ياران معروف آن حضرت را به اختصار معرفي نمائيد.

آيا شهربانو مادر حضرت سجاد (ع) هست يا نه؟

در بعضي از مناطق ايران، امام زاده هايي منسوب به امام سجاد ـ عليه السّلام ـ وجود دارند اين فرزندان، چگونه به ايران آمده اند در حاليكه امكان نداشته است؟

در بعضي از مناطق ايران، امام زاده هايي منسوب به امام سجاد ـ عليه السّلام ـ وجود دارند آن فرزندان حضرت، چگونه ايران آمده اند در حاليكه امكان نداشته است؟

آيا در واقعهء كربلا، امام چهارم(عليه السلام) حضور داشتند؟ اگر حضور داشتند، چرا با آن همه بي رحمي دشمن ايشان را به شهادت نرساند؟

آيا امام سجاد ـ عليه السلام ـ در واقعه حرّه به مروان كه دشمن سرسخت اهل بيت بود پناه داد؟ چرا؟

با توجه به اينكه در كتابهاي تاريخ نوشته شده كه مختار مردم را به سوي محمد دعوت مي كرد آيا مختار مورد تأييد ائمه هست يا نه؟

آيا در تاريخ مثال‌هايي از دخالت امام زين‌العابدين ـ عليه‌السّلام ـ در سياست به ثبت رسيده؟

آيا در دورة امامت امام سجاد ـ عليه السّلام ـ در مدينه، مدينه پر از فسق و فجور بود و ساز و آواز در مدينه رواج داشت و چرا امام برخورد نكرد؟

آيا امام سجاد ـ عليه السلام ـ در واقعه حرّه به مروان كه دشمن سرسخت اهل بيت بود پناه داد؟ چرا؟

با توجه به زندگاني اميرالمؤمنين ـ عليه‌السلام ـ و امام سجاد ـ عليه‌السلام ـ : 1. راه كدام يك از ائمه اطهار ـ عليه‌السلام ـ درست‌تر مي‌باشد 2. برخي افراد راه يكي از ائمه را مي‌روند و...

حضرت سجاد (ع) دو سه روز بعد از واقعة عاشورا در حالي كه در اسارت دشمن بود چگونه توانست به كربلا بيايد و ابدان شهدا را دفن نمايد؟

حضرت سجاد -عليه السلام- دو سه روز بعد از واقعة عاشورا در حالي كه در اسارت دشمن بود توانست به كربلا بيايد و اجساد شهدا را دفن نمايد؟

چرا امام سجاد (علیه السلام) به مبارزات سياسى نپرداختند ؟

در مورد زندگي امام سجّاد ـ عليه السلام ـ توضيح دهيد؟

تبلیغات