مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ اسلام/امام رضا علیه‌السلام
آخرین پرسش و پاسخ - امام رضا علیه‌السلام

تأثير حضور امام رضا ـ عليه السّلام ـ در گسترش تشيّع در ايران را بيان كنيد؟

وضع تشيّع و مناطق شيعه‌نشين در دوره امام رضا ـ عليه السّلام ـ را مشخص نماييد؟

شرايط اجتماعي و سياسي عصر امام رضا ـ عليه السّلام ـ را به طور مختصر تحليل كنيد؟

قيام‌هايي كه در عصر امام رضا ـ عليه السّلام ـ بر عليه خلافت عباسيان رخ داد را توضيح دهيد؟

امام رضا ـ عليه السلام ـ كه در خراسان به سوالات مختلف پاسخ مي دادند اين سوال و جوابها چه بوده است؟

بحث‌هاي علمي امام رضا ـ عليه السّلام ـ با فرق ديگر و اديان جهان را بيان نمائيد؟

وضع علم و فرهنگ در عصر امام رضا ـ عليه السّلام ـ چگونه بود؟

قيام‌هايي كه در عصر امام رضا ـ عليه السّلام ـ بر عليه خلافت عباسيان رخ داد را توضيح دهيد؟

وضع علم و فرهنگ در عصر امام رضا ـ عليه السّلام ـ چگونه بود؟

مقداري از فضايل و ويژگي‌هاي حضرت علي بن موسي الرضا ـ عليه السّلام ـ را بنويسيد؟

كراماتي كه از امام رضا ـ عليه السّلام ـ در طول سفرش به ايران ذكر شده با مدارك معتبر بيان نماييد.

نام برخي از ياران و اصحاب امام رضا ـ عليه السلام ـ را با ذكر مختصري از شرح حال ايشان بيان كنيد.

چرا امام رضا ـ عليه السّلام ـ ولايتعهدي را پذيرفت؟

پس از آن كه امام رضا ـ عليه السلام ـ وليعهد مأمون شناخته شدند مردم كجا و چگونه با ايشان بيعت كردند؟

آيا با قبول ولايتعهدي توسط امام رضا ـ عليه السّلام ـ شورش‌هاي علويان بر عليه خلافت فروكش كرد؟

علل فراخواني و جلب امام رضا ـ عليه السّلام ـ از مدينه به مرو توسط مأمون را توضيح دهيد.

نحوه شهادت امام رضا ـ عليه السّلام ـ چگونه بود؟

شهيد مطهري اعتقاد داشتند كه امام رضا ـ عليه السلام ـ شهيد نشده اند بلكه به حال طبيعي رحلت كرده اند و مورخين مذاهب ديگر نوشته اند كه امام رضا ـ عليه السلام ـ توسط مأمون شهيد نشده است...

امام رضا(علیه السلام) به چه شرطي ولايت عهدي را پذيرفتند؟

ولادت، كودكي، دوران نوجواني و جواني آقا امام رضا ـ عليه السّلام ـ را بيان کنيد.

تبلیغات