مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ معاصر
آخرین پرسش و پاسخ - تاریخ معاصر

آیا با فتح خرمشهر می‌بایست آتش‌بس را می‌پذیرفتیم؟

به رغم تحقق نیافتن بسیارى از شعارهاى جنگ تحمیلی، چرا تا پایان جنگ بر آنها تاکید مى‏شد؟

آیا ایران با پذیرش قطعنامه‏ 598 شوراى امنیت، توانست خواسته ‏هایش را در جنگ تحقق بخشد؟ چرا؟

آمار غنایم به دست آمده از نیروهاى عراقى در طول جنگ تحمیلی چه میزان بوده است؟

آمار شهیدان و مفقودان و معلولان (جانبازان) ایران در جنگ تحمیلی چقدر است؟

نحوه برخورد نیروهای ایران با اسیران عراق به هنگام اسارت آنها در جبهه‌های جنگ چگونه بود؟

چرا در مبادله‏ اسیران دو کشورایران و عراق، همواره تعداد کمترى از اسیران ایرانى در مقایسه با اسیران عراقى آزاد و معاوضه مى ‏شدند؟

رفتار ایرانی‌ها با اسیران عراقی در بازداشت‌گاه‌ها چگونه بود؟

چه لزومى داشت که در جنگ ایران و عراق این همه مردم و جوانان شهید و معلول(جانباز) شوند؟

اوضاع سیاسی ایران در آغاز جنگ، در سال 1359 چگونه بود؟

با توجه به اینکه تلاش دولت در زمان جنگ رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و تأمین حداقل نیازهای آنان بود، آیا دولت به پشتیبانی از جنگ توجه کافی داشت؟

طی هشت سال جنگ، عملکرد مسئولان دولتی در حمایت و پشتیبانی مؤثر از جنگ چگونه بود؟

در 21 تیر 1361، شورای امنیت قطعنامه 514 را تصویب کرد. چرا ایران این قطعنامه را رد کرد حال آن‌که عراق پذیرفت و اقدامات عملی برای آن انجام داد؟

با فرض اینکه ایران مجبور به ادامه جنگ بوده است، آیا حصول پیروزی کامل نظامی در جهان امروز (به ویژه با توجه به نقش سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ)، امکان وقوع خارجی داشت یا تنها یک آرمان...

علل عقب ماندگى علمى کشور ما در يكصد سال اخير چه بوده است؟

شرح کاملی از عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، ارائه نمایید.

دستاوردهای نظامی و سياسی فتح خرمشهر چه بود؟

در باره زندگي و شخصيت آية اللّه شيخ فضل اللّه نوري قدس سره الشريف توضيح دهيد؟

نقش ستارخان و باقر خان در نهضت مشروطه را بيان كنيد؟

جنگ جهاني اول چه تأثيراتي بر ايران داشت؟

تبلیغات