مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ معاصر
آخرین پرسش و پاسخ - تاریخ معاصر

آیا با فتح خرمشهر می‌بایست آتش‌بس را می‌پذیرفتیم؟

چه مقدار از بودجه جنگ در ایران صرف خرید تسلیحات خارجى شد؟

آیا مردم عراق واقعاً خواستار جنگ با ایران بودند یا آنها به اجبار به این امر می پرداختند؟

چرا در ایران به جنگ عراق و ایران، جنگ تحمیلی گفته می شود؟

وضعیت ارتش عراق از نظر تعداد نفرات، یگان ها، لشکرها، تجهیزات و تسلیحات نظامی در آغاز هجوم به ایران چگونه بود؟

آیا برخورداری عراق از تجهیزات و تسلیحات نظامی فراوان، سبب پیشروی سریع اولیه آنها در خاک ایران شد؟

آیا استمرار جنگ پس از فتح خرمشهر بدون نظر قاطع حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) امکان پذیر بود یا خیر؟

چرا آغاز جنگ را هفته دفاع مقدس می نامیم؟

اولین شهید دفاع مقدس در جبهه چه کسی بوده و چه ویژگیهایی داشته است؟

با وجود آن که سالها از جنگ عراق علیه ایران می گذرد و شرایط اجتماعی عوض گردیده است و نگرش ها نسبت به مسائل گذشته تغییر کرده پس چرا هنوز هم از جبهه و جنگ و 8 سال دفاع مقدس نام برده می...

موفقیت یا ناکامى ایران در عملیات‏هاى نظامى، چه تأثیرى در میزان فروش نفت داشت؟

کدامیک از دو کشور ایران و عراق در اوایل جنگ تحمیلی، وضعیت اقتصادى بهتر و با ثبات ‏ترى داشتند؟ چرا؟

چند کشور به طور دقیق در جنگ تحمیلی علیه ایران اقدام کردند؟

سازمان کنفرانس اسلامى در مورد جنگ ایران و عراق چه مواضعى داشت و چه اقدام‏ هایى را براى پایان دادن به آن انجام داد؟

جنگ ایران و عراق بر کشورهاى خاورمیانه و حامیان صلح اعراب و اسرائیل چه تأثیرى داشت؟

حمایت کشورهاى عربى از عراق در جنگ در چه زمینه‏ هایى بود؟

کسرى بودجه ‏ى هزینه‏ هاى جنگى عراق در جنگ تحمیلی چگونه تأمین مى‏شد؟

در طول جنگ چه شهرهایی به تصرف ارتش عراق درآمد و چگونه از ارتش عراق بازپس گرفته شدند؟

وضعیت نظامی ایران در آغاز جنگ از نظر تعداد نفرات، یگان‌ها، لشکرهای رزمی، تجهیزات و تسلیحات نظامی چگونه بود؟

بعد از مدتی اشغال، مرحله آزادسازی‌های پی‌درپی تا آزادی خرمشهر را شاهد بودیم. چه تحولاتی در داخل کشور رخ داد که نیروهای نظامی توان لازم را برای بیرون راندن ارتش اشغالگر به دست آوردند؟

تبلیغات