مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ معاصر/ انقلاب اسلامی
آخرین پرسش و پاسخ - انقلاب اسلامی

ويژگي هاي انقلاب اسلامي به عنوان بزرگترين انقلاب قرن بيستم کدام است؟

شبهه: در زمان حضرت علي - عليه السلام- ايشان ياران خود را از ناسزاگويي بر دشمنان نهي مي‌فرمودند؟ چرا در انقلاب اسلامي، به دشمن مرگ اطلاق مي‌كنيم آيا اين ناسزاگويي نيست؟

چرا جنگ این گونه و با پذیرش قطعنامه ی 598 تمام شد؟

پى آمدها و دست آوردهاى انقلاب اسلامى چه بود؟

شبهه: اولين همه‎پرسي در رابطه بانوع حكومت، در سال 1358 با دستور و تأييد رهبر انقلاب انجام شد و نتيجه آن تأييد حكومت جمهوري اسلامي ايران بود. با توجه به اينكه سالها از اولين همه‎پرسي...

با توجه به اين كه بعد از رضاخان گروه‌هاي زيادي (مذهبي) و سازمان‌هاي زيادي بنا به نياز جامعه آن روز تشكيل دادند، ولي با اين همه گروه‌هاي متعدد مذهبي و اعتقادي از چه روي و چرا نيروهاي...

غير از امام خميني كداميك از مراجع نجف و قم با شاه مخالف بودند؟

آيا روشنفكران در شروع انقلاب اسلامي و بعد از آن نقش داشته‌اند؟ نقش مثبت يا منفي آنان چيست؟

جريان بوسيدن دست فرح توسط مصدق صحت تاريخي دارد؟ لطفاً براي ما مدرك بفرستيد؟

چرا امام خمینی (ره) که فرمود: نگویید «من»، این «من» شیطان است، خود فرمود: «من دولت تعیین می‌کنم»؟

آيا اين نظريه صحيح است كه علت اصلي سقوط شاه سياست اسلام زدايي او نبوده بلكه انقلاب ايران پاسخي به فقدان توسعه سياسي بوده است؟

انقلاب اسلامي در گشودن راه رهايي از عقب‌ماندگي چه نقشي داشته و در آينده چه نقشي مي‌تواند داشته باشد؟

انقلاب اسلامي چه پيشرفتي در زمينه ترويج اخلاق و آموزه‌هاي ديني داشته است؟

تأثير پذيري حركت انتفاضه و جهاد اسلامي از انقلاب اسلامي و فرهنگ ايثار و شهادت چگونه است؟

آيا انقلاب اسلامي از مسير خود منحرف شده و در زمينه آزادي و اقتصاد از دوره قبل از انقلاب هم عقب‌تر است؟

آيا جمهوري اسلامي التقاط است يا طرحي نو مي‎باشد؟

انقلاب اسلامي ايران چه تأثيراتي بر بيداري اسلامي جهان داشته است؟

چرا انقلاب اسلامي ايران هنوز پابرجاست؟ چه عواملي اين پايداري را تقويت مي كند؟

نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي را از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بيان كنيد.

شبهه: در مورد آزادي بيان و حد و حدود آن در اسلام و آنچه كه اكنون در جمهوري اسلامي اتفاق مي‎افتد كه خيلي از افراد به جرم بيان ديدگاه خود مجازات مي‎شوند و يا در پاسخ به برخي نظرات از...

تبلیغات