مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ معاصر/دفاع مقدس
آخرین پرسش و پاسخ - دفاع مقدس

آیا با فتح خرمشهر می‌بایست آتش‌بس را می‌پذیرفتیم؟

چرا کشورهاى بلوک سرمایه‏ دارى غرب، از جمله آلمان که با کشور عراق هیچ قرار داد دو جانبه ‏اى نداشتند، کمک هاى نظامى خود را به این کشور روانه کردند؟

آیا توجه به نقش و اثر تقویت همه جانبه عراق، از جمله تقویت نظامی، نمی توانست در پیش‌بینی پایان جنگ به ما کمک کند؟

از نظر ایران، آیا اساساً پس از فتح خرمشهر و عملیات رمضان یا فتح فاو به صلح نیاز داشتیم؟ اگر به دست آوردن صلح اراده استراتژیک ایران بود چرا پیش‌شرط‌های بسیار سخت برای آن مشخص می‌کرد؟

آیا پس از تصرف فاو سازمان ملل نمی‌توانست به عنوان وسیله‌ای جهت تسهیل فضاسازی برای صلح مورد نظر ایران قرار گیرد؟

برخی از کارشناسان نظامی و سیاسی معتقد بودند ادامه جنگ به شکست نظامی ایران منجر خواهد شد، آیا چنین تحلیلی مبنای قبول قطعنامه 598 بود؟

چرا ایران برخلاف عکس العمل‌های اولیه، پس از جنگ هشت ساله و با وجود خسارات مالی و جانی فراوان، سرانجام قطعنامة 598 را در سال 1367 پذیرفت؟

رژیم عراق در آغاز هجوم سراسرى چه مواضع سیاسى و نظامى اتخاذ کرد؟

اگر در جنگ ایران و عراق کشور ایران شکست می خورد آینده آن کشور چگونه بود؟

ملى‏ گراها و لیبرال‏ ها درباره جنگ چه موضعى داشتند؟

اوضاع سیاسى عراق در آغاز جنگ، در سال 1359 چگونه بود و انقلاب اسلامى ایران چه تأثیرى در اوضاع سیاسى این کشور داشت؟

موضع‏ گیرى کشورهاى اصلى اروپایى و ژاپن در آغاز جنگ ایران و عراق چگونه بود؟

آیا سازمان ملل قبل از شروع جنگ و یا در آغاز آن براى پیشگیرى از درگیرى عراق و ایران اقدامى کرد؟

تعداد اسیران ایرانى در جنگ تحمیلی چقدر بود؟

جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دفاع مقدس چیست؟

دیدگاه‏ها و مواضع سازمان مجاهدین خلق (منافقین) درباره جنگ ایران و عراق چگونه بود؟

کدام یک از کشورهاى اروپایى در طول جنگ از عراق حمایت کردند؟ اهداف و منافعى که از این حمایت‏ها دنبال مى‏کردند چه بود؟

به موجب بند 1 ماده‏ى 14 منشور سازمان ملل، شوراى امنیت مسئولیت اولیه‏ حفظ صلح و امنیت بین ‏المللى را بر عهده دارد. آیا این شورا به وظیفه‏ محوله‏ خود در جنگ ایران و عراق عمل نموده است...

چرا ایران پس از آزادى خرمشهر و ایجاد شرایط مناسب براى صلح، باز هم به جنگ ادامه داد و وارد خاک عراق شد؟

ساختار حاکم بر نظام بین‏ الملل در دوران جنگ ایران و عراق چگونه بود و چه تأثیرى بر تداوم و اختتام جنگ داشت؟

تبلیغات