مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/سیاست/مسایل ایران /مجلس خبرگان
آخرین پرسش و پاسخ - مجلس خبرگان

چرا انتخابات خبرگان مهم است؟

خبرگان رهبرى در انتخاب آیت اللّه خامنه‌‎اى براى رهبرى نظام، چه معیارهایى را مد نظر داشتند؟

فقهای شورای نگهبان چگونه صلاحیت رقبای خود را برای انتخابات خبرگان احراز می‌کنند؟

فلسفه وجودى مجلس خبرگان چيست و به چه علت امام خمينى(رحمت الله علیه) از سوى خبرگان انتخاب نشدند؟

آيا براي تشخيص ويژگي سياسي رهبر، نمي‌توان از كارشناسان غير روحاني و خبرگان امور سياسي ‏استفاده كرد؟‎ ‎

فلسفه تشكيل «مجلس خبرگان» چيست و مبناي فقهي و حقوقي آن كدام است؟‎

لزوم مجلس خبرگان، با نظريه «انتصاب» در ولايت فقيه سازگار است يا با نظريه «انتخاب» و ‏‏«وكالت»؟‎ ‎

اعتبار و مشروعيت رأي اعضاي خبرگان از كجاست؟ آيا مشروعيت آنان، از رهبر و تأييد او سرچشمه ‏مي‌گيرد؟‎ ‎

شناخت ولی فقیه از طريق خبرگان يا مردم امكان ندارد؛ زيرا ‏ولايت، امري الهي است و شناخت ولی، منحصراً با علم خداوند صورت مي‌گيرد.‏‎ ‎

آيا وجود «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟ آيا نمي‌توان وظايف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا ‏آنان رهبر را به طور مستقيم انتخاب نمايند؟‎

آيا مجلس خبرگان، در جهانِ امروز مشابهي دارد؟‎

كيفيت «نظارت» مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟‎

آيا رهبر مي‌تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟‎ ‎

رهبر را مجلس خبرگان تعيين مي‌كند؛و صلاحيت داوطلبان خبرگان را «شوراي نگهبانِ» ‏منصوب رهبر تعيين مي‌كند و اين، سبب مي‌شود كه فقط موافقان رهبر به مجلس خبرگان راه يابند و در ‏نتيجه، وظيفه...

چه ضرورتى دارد اعضاى خبرگان فقيه باشند؟

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسى چیست؟ آیا خبرگان مى توانند این وظایف را تغییر دهند؟

فلسفه وجودى مجلس خبرگان چیست؟ وجود این مجلس چه ضرورت و اهمیتى دارد؟

با توجه به اینکه مقام رهبرى، ولى امر مسلمین جهان است؛ چرا برخى از عالمان سایر کشورهاى مسلمان، عضو مجلس خبرگان نیستند؟

آیا عملکرد خبرگان در انتخاب رهبر، در کشورهاى دیگر نیز نمونه مشابهى دارد؟

آیا مجلس خبرگان مى تواند با وضع قوانین، اختیارات رهبرى را تغییر یا مدت رهبرى را محدود نماید؟ اصلاً چرا ولایت فقیه دوره اى نیست؟

تبلیغات