مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/پزشکی و سلامت/ داروها
آخرین پرسش و پاسخ - داروها

مشخصات داروی گیاهی میرتوپلکس(MYRTOPLEX) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی آنتی میگرن(ANTIMIGRAINE) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی آفرودیت(APHRODIT) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی اولئاکرات(OLEA-CRAT) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی پروستاتان(PROSTATAN) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی آوی پکت(AVIPECT) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی برونکوتیدی(BRONCHO T.D) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی پرفوران(PERFORAN) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی سدامین(SEDAMIN) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی توسیان (TUSSIAN) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟ توسیان (TUSSIAN)

مشخصات داروی گیاهی توسیگل(TUSSI-GOL) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی بابونه(BABOONEH) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی پرسیکا(PERSICA) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی برن(BRAN) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی فیتو کلد(PHYTOCOLD) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی سی لاکس(C_LAX) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی پلانتاژل(PLANTAGEL) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی کالاندولا (CALENDULA ) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی کارامین(CARAMIN ) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی پسیلیوم موسیلوئید چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

تبلیغات