مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/پزشکی و سلامت/ داروها
آخرین پرسش و پاسخ - داروها

ترکیبات شیمیایی ذرت(Corn) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی نخود(Chickpea) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی گاوزبان(Borage) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

مشخصات داروی گیاهی سنالین(SENALIN) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

گیاه دارویی مارچوبه(Asparagus) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی قهوه(Coffee) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی هل(Cardamom) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی سیب(Apple) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی یونجه(Alfalfa) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی خیار(Cucumber) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

آیا داروی Rowatinex اثرحل کنندگى بر سنگ‌هاى کلیوى دارد؟ آیا دارویى وجود دارد که سنگ کلیه را از بین ببرد؟

گیاه دارویی آووکادو (Avocado) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی صبرزرد(Aloe) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی زرشک(Barberry) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی میخک(Clove) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

گیاه دارویی چغندر(BEETS) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی عدس(Lentil) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی عناب(Jujube Tree) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی مامیران کبیر(Greater celandine) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی انار(Pomegranate) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

تبلیغات