مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق اساسی
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق اساسی

آيا مفاهيمي مانند حقوق ملت و حق حاكميت ملت كه در قانون اساسي وارد شده است، ريشه در كتاب و سنّت دارند؟

نقش اركان نظام در اجراي صحيح قانون اساسي چيست؟

آيا مي‌توان گفت ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي استبدادي است و ظرفيت قرائت دموكراتيك را ندارد و تنها راه اصلاح آن از طريق همه‌پرسي است؟

مكانيزم‎هايي كه از اجراي قانون اساسي مي توان اطمينان حاصل كرد چيست؟ و در قانون اساسي در اين رابطه چه راهكارهايي انديشيده شده است؟

اگر شخصي در اثر تحقيقات خود به نتيجه اي غير از اسلام رسيد مرتد مي شود و اعدام مي گردد اين امر چگونه با آياتي نظير «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» و «فبشر عباد الذين يستمعون...

آيا اصلاح سيستم نظارت در نظام ما ضروري نيست؟

در مورد شوراي نگهبان، وظايف و چگونگي تشكيل اين شورا و اعضاي آن توضيح دهيد.

چرا در اسلام وظايف زيادي بر دوش مرد است، مثل نفقه، مهريه، جهاد، نماز قضاي والدين و... در حالي كه زن وظايف كمتري دارد؟ آيا اين امر با تساوي زن و مرد سازگار است؟

با وجود احكام شرع چه نيازي به قوانين موضوعه مي‎باشد؟

راه حلّ شبهه دور در تعيين رهبر يا در ارائه حاكميت رهبر چيست؟

چه ضرورتي دارد كه شوراي نگهبان نظارت استصوابي داشته باشد و آيا در حوزه اختيارات مجلس است، كه آنرا حذف نمايد؟

آيا نظارت استصوابي نوعي بدعت نيست؟ چرا شوراي نگهبان. نظارت را نظارت استصوابي تفسير كرده است؟

آيا نظارت شوراي نگهبان استصوابي است؟

عدم وجود نظارت استصوابي چه عواقبي دارد؟

چرا بر عملكرد شوراى نگهبان نظارت نمى شود و اين نهاد در برابر هيچ مرجع قانونى پاسخگو نيست؟

آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نوعي ضمانت اجراست يا نوعي سيستم نگهدارنده؟

شبهه دور در تعيين رهبر يا در ادامة حاكميّت رهبر را حلّ كنيد.

ميزان موفقيت نظارت استصوابي در كشور ما تا چه حد بوده است؟

مراد از نظارت استصوابي شوراي نگهبان چيست؟

وظايف مجلس خبرگان چيست و نحوة انتخاب اعضاي آن چگونه است؟

تبلیغات