مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق خصوصی
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق خصوصی

چرا طلاق به دست مردها است؟

اگر فردي پس از ازدواج با دختري بفهمد كه او قبلاً با فرد ديگري نزديكي كرده است از نظر قانوني و شرعي چه حقي دارد؟

آيا مرد مي تواند همسرش را كه بيمار است رها كند و زن ديگر بگيرد و فقط خرجي زن اول را بدهد؟

حقوق زن بر مرد را به طور كامل توضيح دهيد؟

بيمه چه نوع قراردادي است، دو طرف آن چه كساني هستند و چه شرايطي دارد؟

وضعيت مهر براي زني كه قبل از نزديكي طلاق گرفته است، چگونه است؟

قانون حكومت جمهوري اسلامي ايران دربارة متعه چيست؟ آيا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟

تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟

با توجه به موافقت معاونت شهرداري بر نصب تابلو و عقد قرارداد آيا واحد سد معبر به استناد تبصره يک بند دوم ماده 55 قانون شهرداري ميتواند تابلو را جمع آوري نمايد؟ در صورت صدور مجوز مثلأ...

از اتمام مدت اجاره نامه نزديک به 6 ماه مي گذرد و موجر به عناوين و بهانه هاي مختلف از تحويل گرفتن آپارتمان مورد اجاره و پرداخت مبلغ وديعه به اينجانب (مستاجر) خود داري مي کند. چه اقدام...

مبلغ بيست ميليون از بدهي بانكي مانده در حال حاضر بانك نيز فقط جك ضمانت دارد بنده نيز توانايي پرداخت را ندارم قسط بندي نشده چون سند ندارم گرو بگزارم ايامبلغ بانك سود تاخير تاديه ميخورد...

آيا اسلام در اقتصاد داراى نظريه ى جامع و مستقلى هست؟ و آيا اقتصاد اسلامىِ امروز ما جواب گوى نياز بشريت در زمينه ى اقتصاد مى باشد؟

اگر به يك فرد روحاني از سوي نهاد يا ارگاني اتهام ناروايي زده شود و بواسطه آن از پستي كه دارد عزل شود چگونه مي تواند از حق خود دفاع کند لطفاً كاملاً توضيح دهيد ؟

اگر يک شرکت رايانه اي مفاد قرارداد را اجرا ننمايد و نرم افزار تاييد نشده و يا ثبت نشده در وزارت ارشاد را بر روي سيستم هاي اداري نصب نمايد و ايجاد مشکل کند و اداره را دچار رکود کاري...

اگر20سال پيش وراث مرحومي اقدام به نوشتن تقسيم نامه عادي در بين خود كنند و بر اساس همان تقسيم نامه نيز در تركه تصرف كنند(زمين ها را بفروشند)ولي يكي از ورثه كه جزءمتصرفين در تركه نيز...

ميزان مسئوليت مدني دولت در انجام امور عمومي که انجام مي دهد و سبب ورود خسارت مي گردد چيست؟

زمينهاي كشاورزي روستايي بنام پدر مرحوممان مباشد قسمتي از زمينها موقوفه است 25سال پيش به امانت گذاشته شده است سند زمين در دست وراث مي باشد طرفهاي مقابل مبايعه نامه دستي در يد شان است...

پدر يك خانواده فوت مي كند ، كل خانواده توافق مي كنند كه دارايي پدر را بنام مادر كنند ولي در محضر براي كارهاي اداري و دادن امضا ( انحصار وراثت ) يك نفر تصميمش برعكس مي شود و حاضر به...

اينجانب در شركت قبلي جهت اموزش در خارج از كشور بمدت 7 روز مبلغده ميليون تومان سفته در قبال تعهدنامه اموزشي در خارج از كشور گذاشته تابه مدت 3 سال در قبال اين اموزش براي شركت كار كنم...

شخصي زميني را ابتياع مي نمايد وپس از مدتي ضمن استعلام از اداره راه متوجه مي شود که در حين معامله قسمتي از آن در حريم اداره راه قرار دارد. 1- اکنون خريدار ميتواند معامله را فسخ نمايد؟ 2-چه...

تبلیغات