مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق ثبت
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق ثبت

سرقفلي مغازه اي را در سال 70 خريدهايم -اکنون مالکين بدون در نظر گرفتن حقوق مستاجرين تقاضاي افراز و فروش مال مشاع کردهاند حال دادگاه بدون در نظر گرفتن حق ما حکم به فروش داده و ما را...

چگونه ميتوان با وصيت نامه خود نوشتي که ورثه نيز انرا تاييد مي کنند سند رسمي موصي به را بنام موصي له انتقال داد؟

ملک مشاعي که داراي سند عادي ميباشد و بصورت غير رسمي بين وراث تقسيم شده است در صورت بروز اختلاف جهت فروش آن چگونه مي توان اقدام نمود؟

هزينه افراز زمين مزروعي به مساحت 6 هكتار چقدر است؟

خريدسرقفلي واحدتجاري توسط مالک ملک به چه صورت است.آياابطال سنداجاره دردفترخانه کافي است يابايدسنداجاره به نام مالک زده شود.وباتوجه به اينکه انتقال سرقفلي نيازبه پرداخت ماليات وتسويه...

اينجانب قطعه زميني به مساحت 120 متر در روستاي محمود آباد كرج خريداري و اقدام به ساخت واحد مسكوني در آن كرده ام و هم اكنون در آن اسكان دارم. با توجه به عدم تجربه و آگاهي قبلي بعد از...

بنده قصد ازدواج با خانمي را دارم که همسر سابق ايشان در خارج از کشور فوت کرده اند.همسر ايشان سالها پيش فوت نموده و اين خانم اقدام به تهيه گواهي فوت و ثبت فوت ننموده اند . عليهذا ، جهت...

ماده 2 قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ... مصوب 1385 مجلس و تبصره 2 ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون موصوف صدور سندمالکيت و نقل و انتقال اراضي کشاورزي را بصورت مشاعي ( بدون اعمال...

چرا اداره ثبت اسناد سند نمي دهد. چند سال پيش يکي از برادرانم توسط ماده 147 سهم الارث خود را جدا و با ماده 147 سند گرفته است . در حال حاضر که بقيه براي گرفتن سند براي سهم خود مراجعه...

تبلیغات